Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

A kérdést megválaszolta Roboz Gabriella

Üdvözlöm.

Kérdésem lehet meglepő de, sajnos nem igazán tudom kihez forduljak vagy kitől kérjek tanácsot.

Tavaly októberben kisfiam (12) akivel nagyon sok magatartási probléma volt és időnként széklet foltok voltak a nadrágján, azt kérte tőlem,hogy nem akar többet találkozni az apjával. Borzasztó állapotba került, nagyon kétségbe ejtő volt az egész. Ismerősök ajánlásával felkerestem egy klinikai szakpszichológust,hogy segítsen nekünk. Második alkalommal amikor nála jártunk vett fel valamilyen tesztet, aminek eredményéről hetek múlva mondott is valamit de igazából írásos értékelést soha nem láttam. ebből egyértelműen az derül ki hogy valami nagyon erős hatás érte a gyereket és az apjával kapcsolatban "gáz" van.Ügyünk elég lassan és vontatottan halad, az alkalmak általában valamilyen konkrét témában történő beszélgetések.

A pszichológus javasolta,hogy felveszi apával a kapcsolatot és aztán mediáció keretén belül üljünk le közösen, ezt a mediációt Ő vezeti. Én és a párom akivel együtt neveljük a gyereket beleegyeztünk, de kértük, hogy maradjon a családunk mellett. Az apával való találkozása megtörtént amiről nekem csak telefonon mondott néhány információt.

Erre a bizonyos találkozóra ma került sor, ahol ők már mint régi ismerős üdvözölték egymást. A "mediáció" az gyakorlatilag egy ide-oda kapós dolog lett csapongva a témák között úgy hogy közben a pszichológus elég keményen minősített mindenkit ügyelve arra hogy a 2 órába beleférjen, majd mindkettőnktől beszedve felesbe a díjat (amiről még soha bizonylatot nem kaptam) és az orrunk előtt lebeszélte apával a következő időpontot "személyes beszélgetésre" . Az eredmény az én értelmezésem szerint az lett hogy a gyereket vigyük el a pszichológushoz ahol gyakorlatilag egy a pszichológus által felügyelt kapcsolattartás zajlik, alkalmanként az alapdíj ellenében.

Azt szeretném tudni mennyire általános az, hogy ilyen esetben egy szakember megfelelő díjért mind két fél érdekét képviseli, úgy hogy közben üzleti kapcsolat jön létre? Általános az, hogy négy hónap krónikájáról semmilyen írásos dokumentum nem készült, illetve én nem kaptam?

Szeretném ha tudnák nem a szakmai kompetenciát kérdőjelezem meg, de ezek az etikai kérdések feszítenek úgy érzem a tovább lépéshez szükségem van arra hogy maximálisan bízni tudjak választott pszichológusunkban.

Köszönöm.

Tisztelettel:Nagy A.

A kérdést megválaszolta: 
Kedves Anikó! Leveléből pontosan nem derül ki sok részlet, de feltételezem, hogy a család már nem együtt él: az édesapa külön, és Ön mint a gyermek feletti felügyeletet gyakorló személy a gyermekével együtt, külön háztartásban. Azokat a válásokat követően, ahol a kapcsolatból gyermek született, az édesapa meghatározott időpontokban és keretek között jogosult a gyermekével való kapcsolattartásra. Ennek részleteit vagy válóperben született bírósági végzés, vagy - amennyiben házasság nem jött létre – a szülők által elfogadott közös megállapodás tartalmazza. A szabályozás meglétéről és mikéntjéről Ön nem írt. Ha nincs ilyen, vagy ha ezen változtatni szeretne, akkor ez a hatóságra - bíróságra vagy gyámhatóságra - tartozó kérdés. Ha a kapcsolattartás szabályozva van, de Ön úgy érzi, hogy a gyerek pszichés állapotára nézve az negatív következményekkel jár, akkor érdemes pszichológus véleményét is kikérni, mint ezt Ön is tette. A pszichológus feladata kettős: egyrészt felderíteni, hogy milyen tényezők állhatnak a gyerek tünetei hátterében, másrészt javaslatot tenni a probléma orvoslására, beleértve a megállapodás újraszabályozását is, amelynek jogi rendezése egyébként a gyámhatóságra tartozik. Nem tudom, hogy e kettős feladat tekintetében milyen konkrét lépések történtek a pszichológussal való beszélgetések során. Azt mindenképpen jogosnak érzem, hogy a szakember bevonta a folyamatba a gyermek édesapját mint érintett felet is, illetve hogy az ő véleményét is meghallgatta, hiszen egy szakembernek több oldalról kell tájékozódnia. A gyermek problémáit valószínűleg a környezet okozza, jogos, hogy a családot mint egészet is vizsgálat alá vonjuk. Bár Önök már nem egy közös családon belül nevelik az édesapával a gyermeküket, de szülőpárként továbbra is együtt kell működniük, és ez bizony sokszor nem könnyű. Hogy a mediáció volt-e a legjobb megoldás ebben az esetben, illetve hogy időszerű volt-e a mediáció, az már más lapra tartozik, azt ennyi információ alapján nem lehet megítélni. Mindenesetre néhány fogalommal Önnek tisztában kell lennie, ebben szeretnék Önnek segíteni. Mediációra akkor van szükség, ha a szülők között valamilyen konfliktus van a gyermek nevelését illetően. A pszichológus kezdeményezheti ezt, ha szükségesnek látja, és ha van jártassága, képzettsége mediációk vezetésében. Ilyenkor azonban új szerződést kell kötni a pszichológussal való munkában (ez nem feltétlenül írásos szerződés, de mindenképp át kell definiálni a kereteket és a célt, ezért beszélek „új szerződésről”). Annál is inkább, mivel ilyenkor megváltozik a pszichológus szerepe és elköteleződése. Egy pszichológus megbízását mindig a kliense érdekében (jelen esetben az Ön gyermeke, illetve miután ő még kiskorú, Ön mint a gyermek felügyeletét ellátó személy érdekében) teljesíti. A mediátor feladata ettől eltérő: a mediátor semleges harmadik félként ellenérdekű felek között közvetít, és tanult technikák alkalmazásával a feleknek segít a megállapodás létrehozásában. Végezheti a mediációt a pszichológus is, de csak ha az általam előzőekben leírt átkeretezés megtörtént. Egyéb esetben az egyes szerepkörök nehezen járhatók át. Önnek ez okoz érthetően gondot. Én magam pszichológus és emellett képzett mediátor is vagyok, az általunk vállalt ügyekben tehát pszichológussal segített mediáció zajlik, ahol rajtam kívül egy másik mediátor is részt vesz a folyamatban, pontosan a hasonló szerepzavarok elkerülése céljából. A mediáció folyamat, annak meghatározott menete van. Általában egy ülés nem szokott elegendő lenni. A szakma szerint minden mediációs ülésről írásos dokumentum készül, amiben a mediátor rögzíti a felek álláspontjait, a megállapodással végződő és még nyitott kérdéseket, illetve a következő mediáció időpontját. A mediáció lezárásáról is készül egy lezáró dokumentum attól függetlenül, hogy a mediáció sikeres volt-e, vagy sem. A mediációs folyamat eredménye lehet az, hogy a felek megállapodnak ellenőrzött kapcsolattartásban, akár a mediátor vagy pszichológus javaslatára, akár ettől függetlenül is. Akkor kerülhet erre sor, ha a szülő megalapozottnak látja azt a félelmét, hogy a kapcsolattartás során a gyerek sérül. Ellenőrzött kapcsolattartást vagy szülők közötti megállapodás (mediációs megállapodás), vagy bírósági vagy gyámhatósági határozat alapján lehet folytatni. Erre szakosodott intézmények állnak rendelkezésre, ezeket kapcsolatügyeleteknek nevezik. Indokolt esetben kifejezetten javasolni tudom a kapcsolatügyeletek igénybevételét. Az írásos dokumentációról: szakértői véleményt csak igazságügyi szakértői képesítéssel rendelkező pszichológus adhat ki. A pszichológus a szülő kérése alapján véleményt kiadhat (kérés nélkül automatikusan a szakember erre nem kötelezhető), de az hatósági eljárásban szakértői véleménynek nem minősülhet. Szakértői vélemény megkérésére külön procedúra működik, külön díjazással, és azt a hatóságnak (bíróságnak vagy gyámhatóságnak) kell kezdeményeznie. A felvett tesztek eredményéről Ön mint szülő tájékozódhat, írásos véleményt is kérhet, de az nem minősülhet hivatalos szakértői dokumentumnak. Még egy dolog: a pszichológusnak kifizetett óradíjról Önnek jogában áll bizonylatot kérni. Összegezve: hogy az Ön által felért pszichológus megfelelően járt-e el, nehéz megítélni ennyiből, mindenesetre Önben jogos kérdések merülhettek fel. Kapcsolatügyeletekről a következő honlapokon kap részletes tájékoztatást: http://www.kapcsolatalapitvany.hu/ http://www.zcsk.hu/csaladkonzultacio/hazirend http://www.pszichoerdek.hu/Protokollok/Iskola/MAKAMOSZ_medi%C3%A1ci%C3%B3s%20protokoll.pdf Remélem tudtam segíteni, üdvözlettel Roboz Gabriella 06-20-9746403
Kérjük értékelje a választ!
Még nem értékelt