Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Pszichoanalízis

Pszichoanalízis

A pszichoanalízis a pszichológiában mélylélektani vizsgálati és kezelési módszer, mely a lelki zavarokat az ún. „tudatalatti okok”, tudattalan folyamatok feltárásával igyekszik gyógyítani.

A pszichoanalízis elmélete

A módszer atyja és névadója a világhírű osztrák neurológus, Sigmund Freud volt. A pszichoanalitikus elméletek alapja egyrészt a tudatos és a tudattalan tartományok elkülönítése, másrészt a személyiség háromszintű felosztása (ösztön-én, én, felettes-én).

Freud értelmezésében a tudatosság állapotát a gyors elmúlás, de könnyű előhívás jellemzi, míg a tudattalan kapcsán két tartományt különít el: a lappangó, de tudatba hozható tudattalant, melyet tudatelőttesnek nevez, melynek elemei aktuálisan kívül esnek a tudatosságon, de könnyen a tudatba hozhatók; illetve az elfojtott tudattalant, mely nem közvetlenül hozzáférhető. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy motivációira és viselkedésére. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek – különösen a szexuális és agresszív jellegűek – neurózis (szorongással járó mentális zavar) forrásává válhatnak, ugyanakkor a neurózisok kezelhetőek a tudattalan gondolatok és emlékek felszínre hozásával. Erre irányuló módszerét nevezte el Freud pszichoanalízisnek.

Freud elméletében a személyiség három fő komponensre oszlik: az első az ösztön-én, amely a személyiség magja, a szenvedélyek, a heves impulzusok, ösztönök tárháza. Az úgynevezett örömelv alapján működik, nem ismer korlátokat, bűntudatot, csak a szükségletek azonnali kielégítése hajtja. Ezt regulázza meg a felettes-én, amely az introjektált, azaz belsővé tett szabályok, normák, elvárások gyűjteménye; ez a részünk hordozza a szüleinktől, valamint a társadalomtól kapott értékeket, ide tartozik énideálunk és a lelkiismeretünk is. E kettő terület közt pedig az én közvetít, amelynek feladata a belső egyensúly megteremtése, valamint különféle énvédő mechanizmusok (pl. elfojtás, projekció, racionalizáció) útján igyekszik elhárítani az én számára fenyegető tartalmakat. Emellett a valósághoz igyekszik igazítani az egyén belső késztetéseit, ez a részünk képes a késleltetésre, az alkalmazkodásra. Az analitikus elméletek szerint a szorongás abból fakad, ha e részek között felborul az egyensúly.

Pszichoanalízis a gyógyításban

A pszichoanalízis elméletén több terápiás eljárás is kifejlődött, melyek technikájukban a pszichoterápia céljának és a probléma feltárásának és megoldásának időszükségletében eltérnek. Közös elemük, hogy a terápia folyamatában a személyiség tanult, de sokszor nem tudatos működésmódjainak tudatosítása zajlik, nem csupán racionális, hanem érzelmi szintű megértés a cél, és a terapeuta-kliens kapcsolatban új viszonyulási minták elsajátítása zajlik.

Mindegyik terápiás típus önmegfigyelést és verbális megfogalmazást igényel a pácienstől, illetve megfelelő képzettséget, szaktudást, empátiás megértést, valamint az áttételi–viszontáttételi helyzet kezelésének a képességét a terapeutától. A pszichoanalitikus terápiák kontinuumot képeznek, amelynek egyik végpontján a standard (lege artis) pszichoanalízis, a másikon pedig a pszichoanalitikus megértésen alapuló életvezetési támogatás, tanácsadás, pszichológiai konzultáció foglal helyet.

Standard pszichoanalízis

A standard pszichoanalízis a pszichoanalitikus alapszabály szerint folytatott terápiás eljárás, amely fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi érzésekből származik. A személyiségen belül működő – többnyire tudattalan – dinamikus erők átstrukturálásán keresztül hat, aminek eredménye a tünetek javulása, valamint a személyiség összműködésének javulása is. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség kóros, konfliktusos részei a terápiás kapcsolatban – a páciens viselkedésében és viszonyulásában – széles területen megjelennek, megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambulánsan alkalmazandó.

A páciens és az analitikus együttműködését a pszichoanalízis alapszabálya indítja el. Ebben a páciens vállalja, hogy olyan szabadon mondja el érzéseit, gondolatait, amennyire csak tudja, nem cenzúrázza azokat. Tudomásul veszi, hogy terápiás helyzetben mindig verbális keretek között kell maradnia, impulzusait nem valósíthatja meg cselekvés formájában. Az alapszabály révén lehetővé válik a szabad asszociáció, amely egyre inkább kiteljesedik az analízis előrehaladtával.

A szabad asszociációra az analitikus egyenletesen lebegő figyelme irányul. Miközben ilyen módon figyeli a páciens asszociációit, befogadja magába a páciens által közölt érzéseket, tartalmakat. Személyiségét megosztva egyik személyiségrészével azonosítja magát ezekkel a tartalmakkal, a másik személyiségrészével pedig megfigyeli az azonosítás révén benne keletkező érzéseket, gondolatokat, fantáziákat, és felhasználja ezeket a megértés céljára úgy, hogy igénybe veszi szakmai tudását, tapasztalatai és kreatív kapacitását.

Ezek után a megértését terápiás intervenció formájában visszajuttatja a páciensnek. A terápiás intervenció által közvetített megértés átalakítja a beteg belső világát, segítve ezzel adaptív és integratív fejlődését.

Ki végezheti? Orvosi vagy pszichológusi diplomával és pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező személy, aki pszichoanalitikus módszerspecifikus képzettséget szerzett. Tömegellátásra intenzív, sok időt és energiát igénylő volta miatt nem alkalmas.

Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (elrendezés, időtartam, technikák) eltér a standard analízistől, a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek javulását és a személyiség változását. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Pszichoanalitikus rövidterápia

A pszichoanalízis elméletére és módszertanára támaszkodó terápia, amelyben az ülésszámot előre meghatározzák. A módszer nem vállalkozik a személyiség teljes, csakis az aktuális problémát/tünetet kiváltó nem tudatos pszichés konfliktusok feltárására és átdolgozására. A tünetért felelős lélektani konfliktust állítja fókuszba. Ülő helyzetben történik. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Ki végezheti? Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta.

A leírást Makai Nóra pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

Pszichológus válaszol

Gábor

Most válunk a feleségemmel és sokmindenben bizonytalan vagyok: Próbálom nézni az ő érdekeiket is és azt is, hogy a kisfiúnk ne sérüljön lelkileg. Most ha nem úgy szeretnék vmit ahogyan ő, akkor a kisfiúnkat lebegteti, vele manipulál engem. Mások előtt úgy tünteti fel magát, hogy ő az áldozat és én vagyok minden rossz forrása. Volt már hasonló, hogy áldozatként tűnt fel a vállalkozási problémákban, akkor én léptem fel, mint megmentő, de végül minden rosszért engem okolt. Sokszor úgy érzem, hogy bűntudatot és önvádat akar bennem kelteni sokmindenért. Most, ha valamit szeretnék átbeszélni más

Megvalósitom, majd megbánom

Kedves szakértő, Vannak termékeke amikre vágyom, amikre összegyűjtöm a pénz és alapos megfontolás után megvásárolnom. Ez lehet egy konyhai turmix a tönkrement helyett, lehet egy új könyvespolc, lehet egy új ékszer és hasonlóak. Vágyom valamire, de amikor akár hónapok után összegyűlik rá a pénz elkezdek vacilálni és elbizonytalanodni, hogy valóban megvegyem a vágyott dolgot, vagy ne, aztán van hogy megveszem, de az helyet, hogy utána örülnék neki, öröm helyett inkább megbánom, elbizonytalanodom, hogy jól döntöttem-e. Másokon látom, hogy akár hitelre is vesznek telefont, vagy fotelt, nem vac

Egy nap boldogság

3-4 évente egyszer előfordul velem, hogy minden megelőző esemény vagy ok nélkül arra ébredek, hogy eltűnt belőlem mindenfajta gond és probléma. Az ilyen napon a gondolataim pozitívvá és támogatóvá válnak és mindenben csak a jót veszem észre ettől persze egész nap remekül érzem magamt. Sajnos ez az állapot egy napig tart és ahogy jön úgy egy újabb alvás után eltűnik, vagyis nem tudom megtartani. Olyan mintha arra az egy napra kicserélnének. Próbáltam, de önmagamtól még soha nem sikerült elő idéznem ezt az állapotot és ha nem is mindig, de remek lenne ha sűrűbben lehetnék abban a pozitív ál

Rémálmok

Miért vannak rémálmaink általában véve? Már egy éve rémálmok gyötörnek. Hajnalanta felébredek és nem is tudok visszaaludni. Nem ugyanazok a rémálmok, mint tavaly voltak és nem is minden nap, de 1-2 hetente biztos van rémálmom. Horror filmet már egy ideje nem nézek, de néha ha este valamit hallok, van hogy egyből vmilyen rémisztő kép ugrik be. Most is inkább egy horrorfilmbe illő rémálmom volt, amiben egy magas kupolájú teremben szárnyas emberszerű lények embereket kaptak el és tapasztottak vmi gubóval a mennyezetre. Ilyen még nem volt eddig, több álmomat tudtam eddig értelmezni az alapján,

Miért nem szeret az anyukám?

Kedves Pszichológus! Betegen született fiú testvéremet négy éve veszítettük el. Testvéremmel szerettük egymást. Édesanyám viszont csak őt szerette, ő rá volt büszke, mindenben körülötte forgott, őt állította elém. Ez talán érthető, ám mióta nem él a testvérem, anyukám engem azóta sem szeret. Mindenki mást tud szeretni, csak engem nem. Mindenki másnak igaza van, csak nekem nem. Soha nem mondta, hogy büszke rám, hogy szép vagyok, hogy szeret. Ajándékba egy lakást épített nekem, és ezt szóvá is teszi ... én meg hálátlan vagyok. Úgy érzem, bár ne épített volna ... csak szeretne. Férjemet, fiamat s

A megoldás

Köszönöm a korábbi válaszokat. A betegségem pszichés vonatkozásait magam raktam össze az elmúlt hónapokban.Azt, ahogy a pszichológusom abbahagyta a terápiát, hogy elfordult majd elérhetetlenné vált, úgy éltem meg hogy: 1- kitöröl az életéből. Ez olyan testi fájdalmakat okozott, hogy be kellett mennem a belgyógyászatra megint. A műtéteim óta érzékenyebb vagyok a stresszre. Az Édesanyám törölte ki az "Apánkat" az életünkből örökre, miután 2 éves koromban elváltak. Soha nem ismerhettem meg, egy fénykép se maradt -csak a harag maradt. Ennél összetettebb, de ez lehet a pszichés forrása a testi b

Érzelmeken túl

Úgy gondolom, hogy az érzelmeink csak egy szubjektív valóságérzetet hoznak létre nekünk. Szeretek objektív, tárgyilagos lenni, de persze megélni az érzelmeket is. A legtöbb ember leragad az érzelmeinél és nem igyekszik azokon tovább gondolkodni, pedig az érzelmeinket a gondolataink alakítják.Természetesen nem ennyire egyszerű, hiszen sok érzelem igazi oka nem tudatosul bennünk és az életük tapasztalásai, elvárásaink, elveink, rögzítéseink, attitűdjeink, projekcióink stb., de még a pillanatnyi élet-, munka-, fizikai-, eü-i körülményeink is befolyásolják. Még ennél is összetettebb, de megtanu

A megoldás bennem van

Mit tehetek magamban, ha a terápiám úgy lett abbahagyva, hogy csak összetörtem és magamra maradtam egy kontrollálatlan regresszióban? Kérem, csak azt ne javasolják, hogy menjek másik szakemberhez! Lassan egy éve nem jutok ki ebből, minden nap őrlődök. Amikor azt hiszem vége a gyásznak, a feldolgozásának, megbocsátottam neki mindent, el tudom engedni stb. ismét felszínre törnek elnyomott gondolatok és érzések. Szeretném visszakapni az életem és nem azon őrlődni, hogy mikor-milyen bántó volt velem és mennyire magamra hagyott, miután rábíztam magam, hogy mennyire összezavart, megalázott és me

információ kérés

Pszichoanalízist minden pszichológus el tud végezni ? Azért kérdezem,mert így külön nincs feltüntetve mint probléma kör . Konkrétan Miskolcon keresnék ilyen szakembert . Köszönöm !

Az egom tönkretesz

Tudom, hogy mindenki ezt gondolja a saját problémájáról, de úgy érzem, hogy az én gondom rendkívül sokrétű, kihat az életem minden területére, de csak most, hogy párkapcsolatba kerültem, jöttem rá, hogy szépen lassan mindent felemészt az egom. Tudom a problémáim okát, de képtelen vagyok változtatni, és ennek egyik leggyakrabb megnyilvánulása, hogy folyamatosan rágörcsölök a múltbéli eseményekre, úgy érzem, teljesen meggátolnak abban, hogy megéljem a jelen boldogságát, hiába tudom, hogy nem tudok változtatni. Ez a legaktuálisabb gondom, mind közül...

Szülői alkalmasság kérése

Olyan pszichológust keresek, aki ( k ) véleményét a bíróság elfogadja ( igazságügyi ) és elvégezne ( nének ) rajtam / velem a tárgyban megjelölt alkalmassági tesztet. Köszönettel, Bántelki lajos ( 06-70-4-32-52-00 )

Segítség kérés

Kedves Pszichológus! Azért írok mert járok pszichiátriai kezelésre de nem érzem,hogy a gyógyszer hatna. Párom a betegsége miatt el akar hagyni Problémát okoz a szóbeli dolgok ami kihat az egész életterületemre (vizsgák,idegenektől segítségkérés,boltban kérni bármit,idegenek elől szerepelni,állásinterjú stb.) Teljesítménykényszeres és tökéletességre törekvés.Problémák 2011-ben keletkeztek ,majd sorban folyamatosan. Többször voltam benn öngyilkossági kísérlet miatt. Jelenleg szeptember elejétől a hangulatom nagyon változékony nagyon. Elején nagyon jó,emelkedett hangulattal ,feszültséggel,in

Szerepjátszó terapeuta?

Elmentem egy pszichoterapeuta pszichiáterhez első interjúra. Kedvesen mosolygott még az elején, de azt éreztem rögtön diktálni, uralkodni akar és engem lenyomni! A mosolya sem volt őszinte. Megrémisztett. Egy kérdésemre azt felelte "ő semmitől sem fél!" Egy nőtől ezt szokatlannak érzem. Előjött belőle a "pff én vagyok itt az orvos!" lenézés is, pedig nem is ismer. Amikor mondtam két mondatot a problémámról, mű és tankönyv-szagú szavakkal empátiát próbált mutatni. Nem hittem el. Nem éreztem hitelesnek-őszintének. Már idegesített az is, ahogy minden szavamat-mozdulatomat-pillantásomat "szkenneli

Introvertáltként

Nekem az a problémám, hogy nem tudom élőszóban megfogalmazni azt, hogy mi okoz bennem belső gubancot. Úgy értem, hogy belül tudom és érzem, hogy mindig min őrlődök, de amikor elmegyek egy szakemberhez, sosem tudom elmondani. Van, hogy nem tudom ott összerakni, vagy az történik, hogy egyszerűen nem is jut eszembe az a sok negatívum, ami legbelül úgy érzem teljesen felőröl. Sosem beszéltem magamról senkinek és talán ez van a hátterében. Sokáig jártam terapeutához, de ott sem jött a felszínre az ami tönkre tesz, csak amikor elkezdtem kiírni magamból a dolgokat. Ez csak néhány leírt negatívum volt

megrekedtség,szorongás

Üdvözlöm.Egy hozzáértő szakemberre van szükségem, aki segít nekem megérteni a belső káoszom.Úgy érzem rossz úton járok már sok ideje,megrekedtem a fejlődésben és szorongok, torz elképzeléseim vannak magamról.Önkutatásba kezdtem körülbelül 3 éve segítség nélkül,egyedül, és összekuszáltam a saját belső világom.Az állapotom már rég óta tűrhetetlen számomra (kb 1 éve), rég fel akarok keresni egy szakembert, de csak halogatom. Édesanyámmal való kapcsolatom miatt is hatalmas feszültség van bennem, megoldhatatlannak tűnik a probléma, csak elnyomni tudom az érzéseket amik széttépnek belül, de hamar fe

Oldalak