Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Képességvizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat

Iskolaérettéségi vizsgálat Az iskolaérettségi vizsgálatra akkor kerül sor, ha a gyermek kognitív, szomatikus és szociális fejlettsége elmarad korosztályától, esetleg sajátos nevelési igényű, idegrendszeri vagy egyéb sérülés miatt. Az iskolára felkészítő óvodai foglalkozásokon az óvónők megfigyelik a gyermekek viselkedését, mentális érettségét és jelzik a körzeti nevelési tanácsadó felé a szülők bevonásával, ha szakértői véleményre van szükség a megfelelő beiskolázáshoz, fejlesztéshez. A beiskolázás helyes időpontja, indokolt esetben egyénenként változik, legkésőbb abban az évben történhet amikor a gyermek betölti a 7. évet. A tanulási zavar a központi idegrendszer funkcionális rendellenességeivel, az idegrendszer strukturális rendszerének organikus károsodásával függ össze. Ilyenkor általános intelligencia mellett a várhatónál alacsonyabb szintű teljesítményt tapasztalunk különböző részterületeken, amelyhez sajátos kognitív - pszichológiai tünetegyüttes csatlakozhat. Tanulási zavarok azonosítása már óvodás korban lehetséges, központi idegrendszeri sérült gyermekeknél azok előfordulására nagyobb esély van. Az óvodában a felhívó jellegű problémák azonosítása történik. 3-6 éves korban a szenzomotoros funkciók fejlődésének szenzitív periódusa zajlik, az egyes képességterületek ekkor fejleszthetőek a leghatékonyabban. Az egyéni fejlesztési irányok meghatározása a komplex pedagógiai-pszichológiai vizsgálaton történik. Az óvodáskor lezárul az iskolaérettség elérésével. A biológiai és pszichológiai tényezők együttesen alakítják ki az életkornak megfelelő szintet. Biológiai érettség 6 éves korra kialakulnak a harmonikus testarányok, kb. 20 kg-os testsúly mellett. Pszichológiai érettség Magában foglalja a személyiség kiegyensúlyozott fejlődését, a motivációt és érdeklődést új ismeretek elsajátítására. A szélsőséges érzelmeken való uralkodás, feladat és szabálytudat kialakul. A monotónia tűrésre, alkalmazkodási készségre szükség van a hatékony, önálló feladatvégzéshez. Általános elvárás a 15 perces aktív figyelemkoncentráció, ami az információ felvételhez és eredményes feldolgozáshoz szükséges. Alkalmazkodási követelményeknek való megfelelés

 • helyzetmegértés
 • feladat- és szabálytudat
 • figyelmi koncentráció, figyelem tartóssága
 • kudarctűrés
 • késleltetés képessége
 • együttműködésre való készség
 • verbális kifejezőkészség

Iskolaérettségi vizsgálat feladatai

 • általános tájékozottság vizsgálata ( személyes adatok, időben való tájékozódás)
 • rajzvizsgálat, ember rajz  ( ceruzafogás, Goodenough-skála)
 • formamásolás
 • térbeli tájékozódás próbái
 • feladattudat, szabálytudat vizsgálata
 • figyelem koncentráció, kitartás értékelése
 • emlékezeti terjedelem (rövidtávú, munkamemória) mérése
 • mennyiségfogalom ellenőrzése

A leírást Gruber Mónika küldte

Pszichológus válaszol

Érzelmi állapot, nyelvtanulás

Tisztelt szakértő, Elnézést kérek, ha a kérdésem nem tisztán pszichológiai jellegű, de nem találtam jobb fórumot a megkérdezésére. Több alkalommal is megtapasztaltam, hogy egy, egy sérelmen képes vagyok akár napokig is rágódni és annak minden részletére jól emlékezni. Mivel nyelvet is tanulok, kevés sikerrel, így az jutott eszembe, hogy miként lehetne a tanulásban alkalmazni azt, az érzelmi töltöttséget, ami miatt megjegyzem a sérelmeket. Lehet mesterségesen olyan érzelmi töltöttséget adni egy tanulandó mondatnak, ami elő segítené a memorizálást? Mert ha a sérelmeket képes az agy jól elraktá

Szülői alkalmasság kérése

Olyan pszichológust keresek, aki ( k ) véleményét a bíróság elfogadja ( igazságügyi ) és elvégezne ( nének ) rajtam / velem a tárgyban megjelölt alkalmassági tesztet. Köszönettel, Bántelki lajos ( 06-70-4-32-52-00 )

dr. Nuridsány Eszter

Tisztelt Pszichológus! Tanácsát szeretném kérni, hogy mit tegyek ha folyamatosan kudarcok érnek? Érettségi időszakban vagyok és bármennyire sokat tanulok és teszek a jó eredmény érdekében, életem legrosszabb eredményeit produkálom és az egyetemre való bejutásom is megrendült. Tudom,hogy sokat stresszeltem miatta és ez is szerepet játszik,de már szüleim is elbizonytalankodtak képességeimmel kapcsolatban és ez esik a legrosszabbul.Mit tegyek annak érdekében,hogy vége legyen a kudarc sorozatnak?

Intelligencia fejlesztese

Tisztelt pszichológusok azt olvastam neten is meg könyvekben is már nem is egyszer, hogy az emberi intelligencia 80 %-át örökli az ember es csak a maradék 20%-ot lehet fejleszteni ezzel kapcsolatban az lenne a kerdesem hogy azt a maradék 20%-ot hogyan,mivel lehet, fejleszteni? Válaszukat, köszönöm