Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Étkezési zavarok

Étkezési zavarok Az evészavarok története feltehetőleg egyidős az emberiséggel. A két "klasszikusnak" számító evészavar, az anorexia nervosa (AN) és a bulimia nervosa (BN) leírását már ókori források is említik. Maguk a nevek is görög eredetűek: az an-orexis az étvágy hiányát jelenti, a bulimia pedig a büosz (ökör) és limosz (étvágy) szavak összetételéből keletkezett.

Anorexia nervosa Az AN évszázadokon keresztül a vallással kapcsolódott össze. Részint a gonosz szellemek befolyásával, majd a keresztény világban az ördög általi megszállottsággal magyarázták a jelenséget. A kora középkorban viszont gyakran írnak éhező szentekről, a böjtölés (megfelelő mértékben) hozzátartozott a vallás előírásainak megtartásához, bizonyos értelemben a megtisztulást, a megújhodást szimbolizálta. Egy időben cirkuszi látványosságnak számítottak az éhezőművészek. Csupán a XIX. századtól kezdett bizonyossá válni, hogy orvosi, ezen belül is pszichés problémáról van szó, melynek kezelésében az emésztési zavarokra adott szerek hatástalanok. A XX. század második felére kristályosodtak ki a betegség alapvető tünetei, melyek alapján diagnosztizálni lehet.

Ezek a következők: - az egyén elutasítja a korának és magasságának megfelelő minimális testsúly fenntartását (BMI 17,5 alatt, a testtömeg kevesebb, mint az elvárható szint 85%-a) - intenzív félelem a súlygyarapodástól, elhízástól, a kóros soványság ellenére - a menstruáció legalább három cikluson át történő kimaradása, amennyiben valaki már korábban menstruált. (Forrás: DSM-IV-TR, 2001, Budapest, Animula Egyesület) Az anorexiás betegek között két alcsoportot lehet elkülöníteni: az úgynevezett restriktív (vagy "aszkéta") típust, aki önsanyargatással éri el az alacsony testsúlyt, illetve az úgynevezett purgáló típust, aki az előbbitől eltérően hánytatja magát, vagy rendszeresen használ hashajtót. Viselkedését, személyiségvonásait tekintve az utóbbi a bulimiásokhoz áll közelebb, és egyes kutatások genetikai különbséget is kimutattak a két csoport között. A genetikai gyökerek lehetőségére utalnak az egész gyermekkoron átívelő, az anorexiásokra jellemző specifikus temperamentum és magatartási jellemzők is. Ezek a gátoltság, a perfekcionizmus (tökéletességre törekvés), és az ártalmak kerülése, félelem a büntetéstől, melyeket csak felerősítenek a rugalmatlanság és a szociális készségek hiányosságai. A hosszú távú alultápláltság serdülőkorban, amikor számos agyi struktúra még kialakulóban van, olyan biológiai "sebeket" okozhat, melyek sérülékennyé teszik az egyént, ily módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a probléma fiatal felnőttkorban is fennmaradjon. A betegség kialakulásának számos magyarázata van, az elméletek mindegyike egy-egy lényeges, ám egymástól különböző aspektusra helyezi a hangsúlyt. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a modellkövetésnek, a médiának, a családi mintáknak kulcsszerepük lehet. Nem elhanyagolható a családi konfliktusok jelentősége sem, melyek más interperszonális problémákhoz kapcsolódva általános elégedetlenségérzéshez vezetnek. E mögött többnyire a függetlenedéshez, a társas szorongáshoz és stresszel telített életeseményekhez köthető gondok húzódnak meg. Mindezek kombinálódva a perfekcionizmussal, mint személyiségvonással, oda vezetnek, hogy a fiatal életének egy részét teljes mértékben kontroll alatt kívánja tartani, és erre a teste a legalkalmasabb. A társak részéről megnyilvánuló kritikák ezt felerősítik, mindezek következtében a fiatal diétázni kezd. Számos pozitív (például siker érzése) és negatív (például hízástól való félelem, stressz kerülése) megerősítő hatására kialakul a fogyókúra "ördögi köre". Fontos tényezőként azonosíthatók bizonyos kognitív torzítások, melyek az anorexiások gondolkodására jellemzők. Ezek közül elsősorban az evéssel, a testsúllyal és az alakkal kapcsolatos hibás elképzeléseket érdemes kiemelni.

Saját méreteiket gyakran túlbecsülik, éppúgy, mint az általuk elfogyasztott ételek mennyiségét is. "Fekete-fehér" gondolkodás, túláltalánosítás, vagy babonás hiedelmek is megfigyelhetők. Valamennyi étkezési zavarra jellemző a magas szorongási szint és az alacsony önértékelés. Közös vonásuk a korai anya-gyerek kapcsolat, a kötődés sérülése, továbbá az érzelmek elkülönítésének, szabályozásának és kifejezésének nehézségei is. A családterápiás elméletek a családon belüli szerepek és viszonyok, kommunikációs minták, a családi szervezetlenség, a leválás nehezítettségének jelentőségére helyezik a hangsúlyt. Bulimia nervosa Az ókori Róma hírhedtté vált a lucullusi lakomákról, és az azt követő önhánytatásról, ám ez a jelenség minőségileg különbözik a ma bulimia nervosának (BN) nevezett tünetegyüttestől, melynek alapvető része a titkolózás, a kényszeres jelleg és a bűntudat. A bulimia fő tünetei: - ismétlődő falási epizódok, melyekre az jellemző, hogy egy adott időtartam alatt (például 1 vagy 2 óra) az egyén olyan mennyiségű ételt fogyaszt el, ami biztosan meghaladja azt, amit az emberek többsége hasonló idő alatt és körülmények között megenne, és eközben elveszíti a viselkedése feletti kontrollt, például úgy érzi, hogy képtelen abbahagyni az evést - annak érdekében, hogy a súlynövekedést elkerülje, rendszeresen hánytatja magát, hashajtókat vagy más gyógyszereket használ, esetleg mértéktelenül diétázik vagy sportol - az alak és a súly túlzottan befolyásolja az önértékelést. ( Forrás: DSM-IV-TR, 2001, Budapest, Animula Egyesület)

A bulimiát csupán a 70-es évek közepétől tekintik önálló kórképnek. Kialakulásában kulcstényezőnek látszik a testsúly és a jó alak jelentőségének túlértékelése, a negatív énkép. A negatív hangulatnak jelentős szerepe van a falásrohamok kialakulásában. Az evés oldja a stresszt okozó, negatív gondolatokat, a kontrollvesztett falás után azonban megjelenik a bűntudat; ez és a kellemetlen testi érzések (gyomor feszülése) hozzájárulnak az önhánytatáshoz, hashajtózáshoz, vagy más kompenzáló magatartás kialakulásához, melyek ismét csak megerősítik a negatív énképet, ily módon alakítva ki egy ördögi kört. A bulimiásokra többnyire erős impulzivitás, ingerkereső magatartás, alacsony belső kontroll, önmagukkal szembeni ellenségesség, valamint az asszertív viselkedés hiányosságai jellemzők. A falásroham lezajlása számos hasonló vonást mutat a különféle addikciókkal. Két falásroham között a feszültség egyre nő, az étellel való foglalkozás egyre intenzívebbé válik, végül megjelenik a gyakran leküzdhetetlen sóvárgás. Az egyén számára nehézséget jelent az éhség és a telítettség érzésének észlelése. Az evés más addikciókhoz hasonló, örömszerző függőséggé válik. További addiktív sajátosság a perfekcionizmus, mely munkaalkoholizmus formájában is megnyilvánulhat. A bulimiások körében gyakori az alkoholizmus vagy a droghasználat.

Falászavar (Binge Eating Disorder, BED) A BED legfontosabb jellemzői az ismétlődő falási epizódok, melyek során adott időtartam (például egy vagy két óra) alatt olyan mennyiségű ételt eszik meg az egyén, ami biztosan nagyobb, mint amennyit a legtöbb ember ugyanilyen időtartam és körülmények között elfogyasztana. A bulimiához hasonlóan itt is kialakul a kontrollvesztés, ám hiányzik a kompenzáló viselkedés (önhánytatás vagy más). A bulimiával közös vonásként fedezhető fel a testsúllyal való extrém foglalkozás és aggodalom, továbbá az alacsony önértékelés. Gyakoriak az interperszonális problémák. Sok esetben társul más pszichiátriai problémákhoz (például bipoláris zavar, major depresszió, addikció, szorongásos zavarok). A falásroham kialakulásában (és e tekintetben is a bulimiával rokon vonásokat találunk) döntő tényezőnek látszanak a negatív érzelmek, de hasonló szerepet tölthetnek be bizonyos ételek, vagy akár napszakok is. A binge eating-gel küszködőkre (a jelentős többletkalória bevitelnek köszönhetően) jellemző a túlsúly. Ez komoly kockázati tényezőt jelent számos testi megbetegedés szempontjából.

Újabb evészavarok Számos újabb evészavarral is találkozhatunk, ilyenek az orthorexia nervosa (egészségesétel-függőség), vagy az izomdiszmorfia, más néven Adonisz-komplexus, ami alapvetően a testépítő férfiak problémája. Egyelőre nem eldöntött az sem, hogy az elhízás pszichiátriai betegségnek minősül-e, annyi bizonyosnak látszik, hogy a jelenségnek vannak pszichés vonatkozásai. A jövőben a különféle ételfóbiák gyakoriságának növekedése, az étkezési zavarok újabb típusainak elkülönítése várható. A globalizáció, a kereskedelem liberalizálása, a sorozatos élelmiszeripari botrányok, és az ezen jelenségeket olykor felnagyító médiakampányok (a régi újságírószlogen szerint "nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem az, ha a postás harapja meg a kutyát"), illetve különböző ételeket népszerűsítő marketingfogások, és az ezekkel szemben (olykor joggal) tapasztalható bizalmatlanság valósággal melegágya lehet a legalábbis furcsa étkezési szokások kialakulásának.

A leírást Thiery Henriette pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a pszichológus adatlapját.

Evészavarok

Az éhség ösztöntermészetű, a szomjúság és fájdalomkerülés mellett az önfenntartási ösztön alapvető komponense, velünk született, örökletes késztetés. E cselekvésre motiváló ösztönnek a kielégítése hagyományosan az öröm, kellemesség, jókedv és a megelégedettség érzésével jár. Az evészavarok a felső és középső társadalmi rétegek betegségei, de egyre gyakoribb alacsonyabb társadalmi rétegekben is. Fokozott kockázatú populációk a diákok (főleg egyetemisták), és a karcsúság követelményének kitett csoportok (pl. táncosok, manökenek). Az evészavarok gyakorisága nő, de egyre több beteg jelentkezik kezelésre. Azonban az esetek 80%-a még így sem kerül kezelésbe! Az anorexia nervosa alaptünetei: súlyhiány, súlyfóbia: az elhízástól való félelem súlyos soványság esetén is.  Menstruáció elmaradása, és a testképzavar, amely során a betegek önpercepciója torzult, kövérnek tartják magukat. Mások alakját azonban jól meg tudják ítélni, a testképzavar csak a saját testükre vonatkozik.

Anorexiások személyiségére perfekcionizmus, teljesítmény-orientáció, túlkontrolláltság, kényszeresség, dac, depresszió jellemző. Kerülik az érzelmeket, a szexualitást is, betegségbelátásuk azonban nincs. Az evés visszautasítása a családon belüli manipuláció formájává válik. Az anorexiások testüket választják arra, hogy a megszabaduljanak a vágyaiktól, érzelmeiktől, mert az sokkal elérhetőbb számukra, mint az ego. A koplalással próbálják megállítani a testi változásokat, a szexuális vágyaikat az étvágy és az evés megszüntetésével csökkentik. A bulimia nervosa: magyar nyelven „farkaséhség” néven közismertté vált kórképben szenvedőket az elhízástól való rettegés, testük kontrollálásával történő szüntelen foglalkozás, ennek meghiúsulásával összefüggő bűntudat, alacsony fokú önértékelés, negatív ön-és testkép jellemzi. Alaptünetei: falásrohamok, testsúlycsökkentő manipulációk, aggodalmaskodás a testsúly és alak miatt, valamint legalább heti két falásroham. A falásroham általában rövid idő alatt történik, akár 50 000 kalória elfogyasztása is előfordul, kontrollvesztés érzésével jár, s titokban zajlik.

Testsúlycsökkentő manipulációk amelyet a bulimiások használnak: az önhánytatás, hashajtózás,vízhajtózás, koplalás, testedzés. 1974-ben Claude Steiner, a tranzakcióanalízis egyik vezető személyisége könyvet jelentetett meg az emberek három jellegzetes öndestruktív életprogramjáról. Szerinte alapvetően háromféle negatív önpusztító parancsot megvalósító sorskönyv létezik. Ezek a „ne gondolkozz”, a „ne szeress”, és a „ne örülj” sorskönyvei. Az addikcióban szenvedők , így a falánkok is, életük korai szakaszában olyan környezetben éltek, ahol azt tanulták meg, hogy nem szabad örülni és élvezniük a saját testüket, testi érzéseiket. Ugyanakkor a testből érkező negatív érzéseket valamivel, pl. az étellel, itallal, gyógyszerrel el kell tompítani és nyomni.  Az addikcióban szenvedőknek tehát testi örömre, a test élvezetére volna szüksége. Ezt azonban nem képesek befogadni. Amikor valaki elismeri, hogy elvesztette hatalmát az evés felett, rádöbben arra, hogy a teste amúgy sem kontrollálható tetszőlegesen, s feladja azt az illúzióját, hogy az evés manipulálása a tekintéllyel történő szembeszegülés eszköze, akkor ezzel máris közelebb került saját autoritásához és önnön spirituális magjához. Ekkor már nincs szüksége arra, hogy sok-sok hájjal izolálja és védje magát a külvilágtól és a belső világától egyaránt. (Overeaters Anonymous, 1987 Id. Kelemen 26.old). Ez a felfogás közel áll ahhoz a Rogersi elgondoláshoz, hogy „ha elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor megváltozom” (Rogers, 1961).

A leírást Bukta Tünde pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

Szakemberek

Pszichológus válaszol

Ez csak hiszti?

Flóra vagyok, 18 éves lány és sajnos nem igazán tudok magammal mit kezdeni. Az egesz ott kezdődött, hogy elkezdtem fogyni. Mindenki mondta, hogy csinos vagyok és, hogy mennyit változtam.... de én valahogy ezt nem láttam. Azért kezdtem el odafigyelni az étkezésemre, mert undorodtam magamtól és nem bírtam tükörbe nézni, de sajnos ez még mindig így van. Az elmúlt 1 hónapban visszaszaladt rám 4 kg és ezt érzem is magamon. Hetente többször jönnek rám falási rohamok, amikor mindent összeeszem ami a kezem ügyébe kerül és utána borzasztó rosszul érzem magam. A gondolataim csak a kaloriák körül forogna

Érdemes lenne szakovoshoz fordulnom?

Tisztelt Dr.! 20 éven nő vagyok, és az elmúlt két évem saját magam megfigyelésével és megértésével küzdöttem.Pánikrohamok(igaz már kevesebb),dühkitörések,önbántalmazási hajlam,öngyilkos gondolatok,szorongás,üresség érzet,evészavar,gyakran csapongó érzelmek,depresszió,dohányzás,alkohol és drog fogyasztás,instabil önkép,alvás zavar.Mint egy depressziós figyelemre éhez kamasz,csak hogy tudom,nem vagyok depressziós sem pedig kamasz. A problémám pedig nem el-el múló szakasz hanem folyamatos bizonytalanság amire már a baráti köröm is felhívta figyelmem.Egy napomat úgy írnám le mint egy hullámvasút,m

Mit tehetek magamért, és mit tehet más értem?

Szép napot! Egy ideje rettenetesen enervált vagyok. Semmihez nincs kedvem, olyan dolgokhoz sem, amiket azelőtt mindennél jobban szerettem csinálni. Nem mondanám, hogy lustaságból, hanem inkább mert fáradt és kedvetlen vagyok. Pedig nem fárasztott ki semmi, ami után most pihennem kellene. Többször volt már ilyen állapotom, de ezt most nagyon rosszul élem meg. Eltelnek a napok, nem tudok haladni a feladataimmal, nem eszem, mert sosem vagyok éhes, nem nevetek, nem beszélek senkivel. Össze kellene szednem magam, de nincs hozzá erőm és rendes akaratom. Mit csináljak? Létezik olyan ember, aki megmon

Önértékelési, önkép zavar

Tisztelt Hölgyem/Uram! A 12 éves kislányom miatt írok. Benne van a kamaszkorban, s a változások miatt teljesen más szemmel látja magát.Mindig is problémai voltak magával, pedig elfogultság nélkül mondhatom gyönyörű, értelmes, okos és jólelkű.Ha csak az alakját nézzük akkor is kiemelkedően szép a társai körében.Sajnos, több mint fél éve kezdődő anorexiával kellett őt kezelni.Fél évig jártunk pszichológushoz de, nem tudott megnyílni. A karantén idején ez múlóvá vált de, tudom ez csak átmeneti állapot. Az igazság az ,hogy utálja magát, s az egész testét, és az életét.Hogyan tudnék segíteni neki,h

A párom álmában sexel

Tisztelt Pszichológus. Már egy jó ève,hogy hetente vagy kèthetent a párom beszèl álmában. Mindíg szexuális kapcsolatot lètesít valakivel. Mocskos módon. Mindíg mondom neki mi volt az este miket mondott. Persze annyit mond nem emlèkszik ,èn meg lèpjek túl rajta. Feltèteleztem hogy , a telefonján többször is volt sex,pornó videó .....ezek miatt lehet? Szerintem szakemberre van szüksège. Mert ha èn mondok neki új dolgokat akkor konzervatív velem.

Nem tudom mi van velem..

Van egy csodálatos barátnőm és azért szakítottunk mert én egyedül akarok lenni, most, hogy van ez a karantén eléggé megviselő egy ember számára és remélem csak emiatt érzek így. Nincs kedvem nagyon senkihez, néha van hiány érzetem minden téren és van, hogy napokig nem eszek vagy elvagyok egy falattal is. Valahogy már nagyon semmi sem tud érdekelni és nem tudom ez mitől van. Segítség kellene.

Hogyan tudnék továbblépni?

A barátom egyik napról a másikra úgy döntött hogy már nem akar velem együtt lenni és kidobott. Ez számomra furcsa volt mert azt mondta hogy szeret de mégsem akar velem együtt lenni mert ő úgy gondolja hogy ez már nem fog működni. Mit tegyek hogy tovább tudjak lépni és ne kezdjek el sírni állandóan amikor csak meghallom a nevét vagy meglátom a cuccait?

Gyász miatt nehéz döntés?

Szép napot! Januar elsejen meghalt édesanyám, ezáltal nagyon összetörtem. Vidékről jártam fel Budapestre tanulni, a sulit a mai napig imádom. Viszont barátom Szegeden van, gondolkoztam már egyetem váltásban. Mert akkor vele lennék egész héten, hiszen ő mellettem volt anyukám halálakor. Viszont apukámmal lakok most itthon, de hozzá járunk egész héten Debrecenbe, mert ő ott dolgozik. Egyedül vidéken a házában nem lehetek, főleg furcsa hogy innen menjek Pestre, hiszen ő sincs mindig itthon. Olyan mintha nem lenne hova hazajárnom. Gondolkoztam a Pesti egyetemben hogy ott maradnék, de akkor ott al

Gyász miatt nehéz döntés?

Szép napot! Januar elsejen meghalt édesanyám, ezáltal nagyon összetörtem. Vidékről jártam fel Budapestre tanulni, a sulit a mai napig imádom. Viszont barátom Szegeden van, gondolkoztam már egyetem váltásban. Mert akkor vele lennék egész héten, hiszen ő mellettem volt anyukám halálakor. Viszont apukámmal lakok most itthon, de hozzá járunk egész héten Debrecenbe, mert ő ott dolgozik. Egyedül vidéken a házában nem lehetek, főleg furcsa hogy innen menjek Pestre, hiszen ő sincs mindig itthon. Olyan mintha nem lenne hova hazajárnom. Gondolkoztam a Pesti egyetemben hogy ott maradnék, de akkor ott al

Anorexia

Jó napot! Az ismeretségi körömben egy fiatal húszas évei elején járó fiúval kapcsolatban lenne kárdésem,láthatóan sovány,éhezteti magát,hashajtót szed ha minimális mennyiségű ételt eszik,viszont nem ismeri el hogy evés,és testkép zavara van,kövérnek látja magát,és folyamatosan ezt is mondja,holott a csontjai kiállnak már,alig ha nyom 60kg. A kérdésem,mit tudunk tenni hogy felfogja hogy orvoshoz kéne mennie ezzel mert baj lesz belőle hogy nem eszik,sokszor fáj a hasa az állandó hashajtó szedésétől,aggódunk érte,de ő nem ismeri el hogy gondja van. Köszönöm a válaszát előre is.

Evészavar?

Jó napot! Az ügyben írok önöknek, hogy az utóbbi hetekben nyelési nehézséggel küzdök. Mindig is féltem, a félrenyeléstől/fulladástól, de az utóbbi pár napban olyan szintre jutottam ezzel, hogy alig viszek be táplálékot, ha igen azt is lepürésítve, semmi mást nem tudok lenyelni, mert teljesen bepánikolok és leblokkolok és inkább kiköpöm. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez pszichés jellegű és nem testi probléma pl. pajzsmirigy. Sajnos egyre jobban kezd eluralkodni felettem ez a dolog, és nem tudom már mit csinálhatnék. Érdekelne, hogy tud-e ebben pszichológus segíteni? Ha igen melyik? Esetleg H

Mit kellene tennem?

Tisztelt Doktornő/Úr! Alig 18 éves vagyok és gyakran gondolkozom azon, hogy minek élni, ha nem vagyok boldog és minden egyes nap hosszú, szenvedéssel teli. Napi rendszerességgel zaklatnak a passzív öngyilkossági gondolatok: elhajt mellettem egy gyorsabb autó és eszembe jut, hogy csak ki kellene elé lépnem az utolsó pillanatban; vagy vezetés közben az autópályán oldalra kellene rántanom a kormányt és megkönnyebbülnék. Nem tudok elaludni, ha pedig sikerül, reggel nem bírok felkelni és mindegy hány órát alszom, fáradt vagyok. Emellett egészségtelen kapcsolatom alakult ki az ételekkel is: nem esz

Étkezési zavar?

Keresztfiam 7 éves lesz. Júliusban félre nyelt egy kis darab chipset, azóta nem hajlandó semmilyen szilárd táplálékot enni. Minden ételt le kell neki turmixolni,(még a tejbegrízt is csak turmixolva fogadja el) vagy csak a leves levét eszi meg, illetve joghurtokat és még azokat is percekig tartja a szájában mielőtt lenyeli és megkérdezi nincs e semmi a szájában, lenyelheti e azt. Sógornőm kétségbe van esve, felkereset pszichológusokat is, de nem kapott segítséget. Esetleg tudnának valamilyen tanácsot adni mit csináljon, hova/kihez forduljon segítségért? Válaszukat előre is köszönöm.

Anorexia nervosa

Tisztelt Pszichológus! Nemrég ismertem meg a párom, de aggódom miatta, mert úgy gondolom hogy evészavarban szenved. 25 éves, 176 cm, 57 kg, megjelenésre is rendkívül sovány, ennek ellenére elégedetlen a súlyával, a legtöbb nap mindössze 500 kalóriát fogyaszt, de az is előfordul hogy éhezik. Korábban hetekig tartó ismeretlen eredetű lázas betegsége is volt amit az orvosa ezzel hozott összefüggésbe. Orvosi súlymérések előtt rengeteg folyadékot iszik, hogy a súlya többnek tűnjön, és elmondása szerint az is előfordult korábban hogy övvel szorította le a gyomorszáját, hogy kevesebbet tudjon enn

Nem tipikus anorexia

Tisztelt Cím! 41 éves, 3 gyermekes, diplomás édesanya vagyok. Gyermekkorom óta étkezési, főleg étvágyzavarral küzdök. Kamaszkoromig csak válogattam- 10 éves korom óta nem eszek húst -, 58 kg voltam 173 cm-el 18 évesen. Kapcsolati krízis miatt lefogytam 23 évesen 46 kg-ra, ezt követően 46-53 kg között ingáztam,jó fizikummal - határrendész voltam- , de gyenge étvággyal. A terhességek alatt 70kg voltam, de a szüléseket követően fél éven belül mindig visszaestem 50 kg alá. Az elmúlt években sokat dolgoztam a lelkiállapotomon, edzésekre jártam (pilates, jóga, crossfitt), de egyre kevésbé bírtam a t

Oldalak