Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Autizmus

Az autizmus és az autizmusspektrum-zavar

Az autizmus egy sajátosan humán neurokognitív fejlődési zavar, ahol az idegrendszer tipikustól eltérő fejlődési útja miatt, atipikus központi idegrendszeri szerveződés jön létre. Ennek a speciális fejlődésnek az eredményeképpen sajátos kognitív képességmintázat alakul ki, amelyhez kapcsolódóan bizonyos területeken sajátos, az átlagostól eltérő viselkedésmintázatok alakulnak ki. A vizsgálatok szerint az esetek nagy részében már a méhen belüli fejlődés során a jelentkezik a különbség.

Az autizmust  a viselkedéses szinten megjelenő tünetek alapján definiálják és diagnosztizálják. Úgy tekintünk rá mint, egész életen át tartó folyamat, amely a legtöbb esetben mélyen áthatja a személy életminőségét és szociális kapcsolatrendszerét, jelentősen meghatározva és korlátozva ezen területeket.

Az autizmus alapvető definiáló jegyei a kölcsönös társas interakció és kommunikáció zavara, a rugalmas, változatos viselkedésszerveződés és érdeklődés hiánya illetve zavara. Viselkedéses tünetek rendkívüli változatossága jellemzi ezt a zavart.

A reciprok kommunikáció sérülésére utalhat már igen korai életszakaszban a beszédfejlődés megakadása, jelentős késése. Gyakran megfigyelhető, hogy a beszédhez kapcsolódóan gyakran semmilyen nonverbális kommunikációs kompenzáció nincs. A beszéd azonnali vagy késleltetett echoláliákra (a hallott szavak kényszeres, visszhangszerű ismétlése) korlátozódik, amelynek egy része valódi kommunikatív tartalommal bír, bár ezt néha igen nehéz felismerni. Jellemző a személyes névmások, személyragok felcserélése, idioszinkretikus (nem szokványos) kifejezések, neologizmák (a személy által kitalált szó, amely másnak értelmetlen) használata. Van akinél a beszéd formailag ép, de a prozódia vagyis a beszédritmus, hangszín, hangerő szokatlan vagy a helyzethez nem illő. Egyeseknél megfigyelhető a sztereotip, korhoz nem illő, felnőttes vagy mesterkélt szófordulatok használata, esetleg a túlzottan pedáns, kényszeresen precíz szóhasználat. Az autizmussal élő klienssel nehézséget jelent a valóban kölcsönös, több beszélőváltásos beszélgetés felépítése. Általában elmondható, hogy a beszédértés színvonala alacsony, és gondot okoz a szociális tartalmakhoz kapcsolódó fogalmak megértése, valamint jellemző a szimbolikus beszéd vagy irónia szó szerint vett értése. A nonverbális kommunikáció zavarához tartozik az arckifejezések, gesztusok, testtartás helyes alkalmazásának és értelmezésének problémái vagy hiánya.

A kölcsönös, szociális interakció sérülése szintén igen változatos tünetekben mutatkozik meg. Az autizmussal élőnél megfigyelhető, hogy kevésbé érdeklődik a környezetében lévők iránt, elutasítja a közeledéseket, nem kedveli a testi kontaktust. A közösségi kapcsolatok zavaraként az is előfordul, hogy válogatás és kritika nélkül közeledik másokhoz. Bár általában ritkán kezdeményeznek közös tevékenységet, ha ez megtörténik ezek a közeledések nem illeszkednek a helyzethez vagy a társakhoz. Jellemző, hogy a közös tevékenységek során kerülik a szemkontaktust, vagy azt nem a helyzetnek megfelelően használják. Bánatában és örömében nem tud osztozni másokkal, vagy csak jellegzetes sztereotip módon azt fejezi ki.

A kifelé forduló érdeklődés hiánya és a viselkedés rugalmas szervezésének zavara leginkább strukturálatlan helyzetekben mutatkozik meg. A változatos, szabadidős aktivitások helyett beszűkült, sztereotip, repetitív tevékenységek dominálnak a viselkedésben. Jellemző lehet a passzivitás vagy problémás viselkedés, az állandósághoz való kényszeres jellegű ragaszkodás. Ha a tárgyi, személyi környezet egyes elemeinek megváltozását tapasztalják és emiatt kizökkennek a megszokott rutinból vagy akadályozva érzik magukat abban, heves tiltakozást, esetleg pánik reakciót mutathatnak. Jellemző lehet a szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodás, ismétlődő, sztereotip motoros manírok használata.

Az autizmus megjelenésére jellemző lehet, hogy a képességek egyes részterületén gyenge teljesítmény mutatnak (pl.: nyelvi kifejezés területén) más részterületeken esetleg kiugróan magas teljesítményt érnek el (pl.: vizuális feladatokban). Előfordul, hogy túlzott érzékenységet mutatnak bizonyos ingerekre, amelyre adott szélsőséges reakció meglepetésként érheti a környezetüket.

A környezetből érkező ingerek összerendezése atipikusan működik, amely abban nyilvánulhat meg, hogy nem látnak bizonyos vizuális illúziókat, gondot okoz néhány komplex alakzat egészként értékelése és látszólag lényegtelen elemeket használnak rendezési támpontként. Néha gondot okoz számukra az egyenetlen felszínen való járás (pl avarral borított talaj). Ugyanakkor ez a fajta speciális működés, vagyis az átfogó mintázat figyelmen kívül hagyása és a részletekre való fókuszálás bizonyos feladatokban előnyt és kiemelkedően magas teljesítményt jelent. Ez jelentkezhet például a jó mechanikus emlékezet terén, bizonyos téri-vizuális képességekben, aritmetikai műveletek fejben történő elvégzésénél, zenei képességek területén és a rajzolásnál is.

Mint a fentiekből is látszik az autizmus egy sokdimenziós, változatos tüneteket mutató állapot, ezért ma már nem egy konkrét zavarként, hanem autizmus spektrumként határozzák meg, amelyben a spektrum egyik szélén az autizmusban és értelmi sérülésben súlyosan érintett esetek, míg egy másik szélén az enyhe, jó képességű, jó verbalitású csoport helyezkedik el.

Az autizmus gyanúja esetén a tünetek objektív feltérképezése mellett elengedhetetlenül fontos a fejlődésmenet elemzése, a tipikus fejlődéstől való eltérések azonosítása. Ehhez szükséges a kliens szüleivel történő beszélgetésből nyert diagnosztikus információk begyűjtése, illetve érvényesülnie kell a komplex kép kialakulásához a pszichiátriai, pszichológiai és gyógypedagógiai szempontoknak is.
A leírást Kardos Judit pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját

A leírást Kardos Judit pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját

Pszichológus válaszol

Autizmus?

Tisztelt Dr/Nő! Külföldön élünk,5 éves kisfiammal kapcsolatban érdeklődnék. Óvodában jelezték,néhány területen le van maradva(motorikusan,kicsit lassúbb stb stb)Az itteni nyelvet nem beszéli,tehát ez is nehezíti a kapcsolat építést a gyerekekkel. Úgy gondoljuk szenzoros zavar lehet a háttérben,a hangos kiabálás,fényérzékenység,megkésett beszédfejlődés ami már szépen halad előre,zavarja a koszos kéz,ha vizes a ruhája,kicsit esetlen mozgás. Gyengébb a koordinációs képesség,nem igazán szeret tornyot építeni,puzzle-ozni de ha sikerül neki kirakni akkor nagyon boldog.Mióta oviba jár csikorgatja a f

Ki ellenőrzi a pszichológust

Az lenne a kérdésem, hogy ki vagy milyen szervezet, hatóság vagy kamara ellenőrzi a pszichológus munkáját és amik a terápiák alatt történnek és kihatással vannak a kliens életére miként kerülnek megítélésre? Ha egy pszichológus olyat tesz amivel árt a kliensnek és krízist okoz ezzel, akkor az esetet ki vizsgálja ki? Hol van a pszichológus felelőssége és ki elkenőrzi a munkájának minőségét és eredményét? Hová lehet fordulni panasszal vagy kinek lehet visszajelzést adni, ha egy pszichológus szakmai munkájával kapcsolatban probléma merül fel?

furcsának, másnak lenni, asperger?

Kedves pszichológus! 21 éves nő vagyok.Gyűlöltem ha hozzám értek, ha közel vannak. Nem szeretek társaságba menni, nem értem hogy -mi szükség van rá -hogyan működnek a kapcsolatok(utánozni tudom, de nem értem miért kell barátkozni, miért van szüksége az embereknek egymásra) Zavarnak a zajok,fények , képes vagyok pánikolni tőlük. Nem szeretek mások szemébe nézni, rosszul esik. Imádom a matekot, órákig tudnék beszélni róla, autodidakta módon tanultam meg zongorázni: ez a másik kedvencem. Pár dologhoz mereven ragaszkodom: pl csíkos póló vagy kockás ing (más nem), ételek, időbeosztás, rend.

Maximalista vagy Arsperger szindróma és a dadogás

Üdvözlöm.Van egy 12 éves fiam egyedül nevelem 7 éve.Fura dolgokat vettem észre halja a ceruza hangját ahogy ir mostmár rotlingot hasznal.A papirhoz nem szeret hozzáérni énsem rakhatom a körmömet a papirhoz,a fogkrémet ahogy elhuzom a fogkefétől kirázza a hideg etöl a hangtól,1 hete vettem papucsot neki es azt mondta h ez jó mert nincs hangja.Mindig kitünő tanuló volt évfolyam legjobb matekosa 3 évesen szamolt most osztályt bontottak emelt szintű matekos lett évek versenyekre jár.Tehetségkutatóban a tesztett 700 pontból 693 at ért el.Dadogos hol kicsit hol görcsösen de az ritka de ha fél vagy n

Jól vagyok

Üdvözlöm.Segítséget keresek, munkahelyi kommunikációm fejlesztésére,de fogalmam sincs hova,kihez forduljak.33 éves család anya vagyok.Renszert,rendet szerető harmónikus életét élő boldog nő.Családom elfogad olyannak amilyen vagyok,viszont a munkahelyemen kapott jelzésekből tudom baj van.Ragaszkodom ehhez a munkahelyhez.Középiskolás koromban, sok megpróbáltatás után ,enyhe autizmust vélt felfedezni a problémáim mögött az iskola pszichológus.Mivel édesanyám ezt elfogadhatatlannak vélte, nem állt mellém hogy diagnózist kaphassak és ennek megfelelő segítséghez jussak.Az iskola viszont segített.A r

kétely

Kisfiam,7 éves és ragaszkodik egy megszokott programhoz,amit ő oszt be magának. Minden órába betesz egy játékot magának.Most készülünk pszichiáterhez .Idegrendszeri éretlensége van,es mar egy éve mozgásterápiára járunk.A megszokott rendhez való ragaszkodás,jelenthet autizmus gyanút.

Figyelem zavar vagy autizmus?

Kedves Doktornő! Kisfiam decemberben lesz 2 éves és nagyon le van maradva fejlődésben ,az ő korabeli gyerekekhez képest.Vannak alapvető dolgok amiket nem csinál meg még,például nem mutat dolgokra nagyon rá ,nem hoz oda nekünk valamit megmutatni.Nehezen akar ránk figyelni ha valamit szeretnénk neki mutatni valamit.Minden mozgásfejlődés elég időben volt kivéve a járást azt 21 hónapos kezdte.Ő nyaki hipontóniával született ,amit Dévény torna teljesen helyre hozott.Viszont amióta megy egyfolytában rohangál nem vesz tudomást nagyon semmiről ,nem akar velünk kommunikálni sem ,a tiltás szót és ha val

Autizmus vagy nem?

5 éves kisfiú az,édesanyja francia,édesapja magyar.Diplomás házaspár, jelenleg Svájcban élnek. Nagy súlyú újszülöttként, sürgősségi császármetszéssel született,mert elakadt születés közben. Hat hetes korában koponya UH történt szűrővizsgálatként." Kövér " baba volt, a feje kicsit nagyobb volt a kortársainál, újabb UH neg. Mozgásfejlődése lassabb volt, mindent később csinált,de figyelmes volt, szerette a dalokat, a ritmikus verseket. Mindent megjegyzett a verseket hamar visszamondta.Két nyelven beszél,de franciául jobban. Szeret egyedül játszani otthon,de az ovodában, majd az iskola előkészít

Asperger-szindróma diagnosztizálása

Tisztelt szakértő! 34 éves nő vagyok. Évekig depresszióval, szorongással kezeltek, amíg pár napja meg nem kérdezték, nem Aspergeres vagyok/voltam-e. Őszintén szólva nem is tudtam mi ez az állapot, így első körben nyilván az internet segítségével kezdtem tájékozódni. Külföldi és hazai oldalakon is találkoztam az Asperger-szindróma "diagnosztizálását" segítő kérdéssorral - jellemzősorral. A majd 170 pontos listában talán ha egy-két állítás nem igaz rám. Nem akarok az öndiagnózis csapdájába esni, azonban ez most nagyon mellbe vágott. Évtizedeket világított meg az életemből. Kérdésem: hogyan diag

tele van a hócipőm az emberekkel

Tisztelt Szakértők! Lehet rossz címet adtam a kérdésemnek de, most dühös vagyok aminek meg van a miértje egy kis kocsmába beszoktam járni beszélgetni igaz meg cigizgetek is és napvilágot látott hogy a kocsmába járok pár falubeli emberke jóindulatából és anyámék megint nem bíznak meg bennem. Nos, mivel kis faluban élek valahova ki kell nekem is mozdulnom, beszélgetnem emberekkel csak az a baj itt nálunk semmi lehetőség nincs ahol közegbe tudnék járni, ami normális, meg beszélgetni emberekkel a legközelebbi település Debrecen,vagy Nánás lenne Nánáson sincs semmi Debrecen meg messze van egyedül

Kihez forduljunk?Asperger vagy epilepszia?

Tisztelt Cím! 19 éves, sportos, intelligens,jólelkű, fiú unokámmal kb. 4 évvel ezelőtt a következő történt: lefekvés után, a szülők, a gyerek szobájából kihallatszó vergődés, dübörgés hallatán, a gyereket eszméletlen állapotban, a földön vergődve, borzalmas fejfájásról kiabálva találták. A mentő, a Bethesda kórházba vitte. Alapos kivizsgálás után a diagnózis: Asperger szindróma. Ezután kb.1,5 évig semmi nem történt, majd, erős fejfájás után, újra este, lefekvés után, megismétlődött a korábbihoz hasonló, csak sokkal drasztikusabb eset. Eszméletvesztés, vergődés, a nyelv elharapása, szemei kifo

Szülői alkalmasság kérése

Olyan pszichológust keresek, aki ( k ) véleményét a bíróság elfogadja ( igazságügyi ) és elvégezne ( nének ) rajtam / velem a tárgyban megjelölt alkalmassági tesztet. Köszönettel, Bántelki lajos ( 06-70-4-32-52-00 )

aspergeres fiam problémái

Tisztelt Pszichológus! Diplomás "aspi" 30 éves fiam szerelmi vallomását 1 éve visszautasították. Azóta sem tudott túljutni rajta. Többször is öngyilkosságot kisérelt meg. Miskolcon kezelte a pszichiátere mellett dolgozó pszichológus, de 6 hónap alatt semmi eredményre nem jutottak, sőt sokszor kiegyensúlyozottan ment a pszicholgushoz, utána pedig zokogva bolyongott a városban, alig tudtam rábeszélni mobilon hogy hazatérjen. Régiónkban nincs autizmushoz értő pszichológus. Van értelme ilyen körülmények között további pszichológusokkal próbálkozni?

Gyermekem

Segitseget szeretnek kerni mert tanacstalan vagyok a kislanyommal kapcsolatban.csak 4 eves de ugy erzem hogy valami nincs rendjen nem szobatiszta éjszaka meg bepisil. Nem is zavarja es nem is ebred fel ra :(A masik problema, hogy nem tudja kifejezni magat.Elmondja amit szeretne,de ha pl. visszakerdezem,hogy mi tortent egy oraval korabban nem erti a kerdest es ossze vissza tesz egymas utan oda nem illo szavakat. Amiert meg aggodom az az, hogy sok rigolyaja van. Nem tudom mashogyan megfogalmazni de mindig ilyen volt, ragaszkodik idopontokhoz vagy targyakhoz illetve mindig vissza kell ismetelnem

pszichológust keresek ADHD-s gyermekemnek

Tisztelt Pszichológus! 14 és 11 éves autista kisfiaim mellé keresek pszichológust, akivel rendszeresen találkozhatnak a 8. vagy 22. kerületben. Ha diagnosztizált autizmusa van a gyermeknek lehet e állami költségen pszichológust találni nekik? Üdvözlettel: Erika

Oldalak