Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Blog

Pszichológus Blog

Somsák Zsuzsa képe
Ellenőrzött szakember

Moreno, a pozitív pszichológus. Spontánabbak-e bizonyos emberek, mint mások?

Ha megkérdeznénk az utunkba kerülő első pár embert arról, hogy spontán embernek tartják-e magukat, vagy ha ők maguk nem is spontánok, de ismernek –e olyanokat, akikre ráillik a spontán jelző, valószínűleg sok igen választ kapnánk. Valószínűleg meghallgathatnánk egy remek sztorit arról, amikor legutóbb spontán módon viselkedtek. A spontaneitás ugyanis izgalmas, nem megszokott, valami új. Moreno anno úgy írta le a spontaneitást, mint egy állapotot, egy energiát, amely a kreativitásba áramolva létrehoz egy kulturális konzervet, majd abban a pillanatban tova is száll. A kulturális konzerv leginkább egy referencia keretként értelmezhető. Gondoljuk végig a napunkat: hány döntésünket, cselekvésünket fogja befolyásolni az, hogy a már bevált megoldást választjuk? A legtöbbet. És hányszor fogunk valami olyat tenni, amit addig még soha? Nem sokszor. Ez nem negatív dolog, ezek a kulturális konzerveink: meghatározzák az életünket és alapvetően hasznosak. Azonban paradox módon mégis korlátozzák azt, ami létrehozta őket, a kreativitásunkat.

Dobos Csilla képe
Ellenőrzött szakember

A tehetségről - kicsit másképp

A kreatív tehetség meghatározásának legismertebb elmélete Renzulli (1978) nevéhez fűződik. A tehetségre jellemző viselkedés a három alapvető tulajdonságcsoport-átlag feletti képesség, feladatelkötelezettség és kreativitás- egységét mutatja. A tehetséges gyerekek azok, akik képesek ezeket integrálni és alkalmazni. Mönks (1992) módosította Renzulli modelljét, és a környezetet is feltüntette rajta, mivel az a tehetség kibontakozásának alapfeltételeihez tartozik. A család, az iskola és a társak mint fontos tényezők jelennek meg. A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak mint katalizátorok hatnak. Sokszor a gyermek nem tud kiteljesedni, nem tud a tehetsége kifejlődni, mert a körülményei, a helyzete, a körülötte lévő problémák nem engedik. Nem minden gyermek tud eljutni elit iskolákba, a család anyagi helyzete sem engedheti meg, hogy minden fejlesztést megkapjon, amire szüksége lenne. A tehetséges gyermekek sérülékenyebbek, mint társaik. A másság, az erős akarat, új, szokatlan elképzelések könnyen perifériára szoríthatják őket. Ebben az írásban azokat a területeket tekintem át, amik problémákat okozhatnak, hiszen a cél az, hogy minél kevesebb rejtett kincs vesszen el.

Ferles Péter képe
Ellenőrzött szakember

Archetipusok a star trekben

Gyakorlatilag lehetetlen úgy filmet csinálni, vagy  regényt írni, hogy ne legyen tele archetipussal. Az archetipus  fogalma a XX.századi pszichoanalitikus, Carl Gustav Jung munkássága nyomán vált ismertté. Ősképet jelent, vagyis olyan képi sémát, amik minden korban, minden kultúrában megjelennek, vagyis örök emberi motívumok. Ilyen például a bölcs öreg, a segítő társ, a csábító nő, a nagy megmérettetés stb.

 

Kádár Gabriella dr (PhD) képe
Ellenőrzött szakember

Mesék a gyermekek életében

A mesék a lelki történések mélyére repítik a gyermekeket. A mesék a szimbólumok, az archetipikus minták világában mozognak. Másfajta szinten szólítják meg az embert, nem a tudatára, hanem a lelkére hatnak. A mesékben benne van a lélek fejlődése, a történetek végére éretté válik a főszereplő.

Roboz Gabriella képe
Ellenőrzött szakember

Szájra puszi a családban

Nemrégiben levelet kaptam, amelyben a kérdés feltevője aziránt érdeklődik, hogy egészségtelen, természetellenes viselkedés-e az, ha a szülő, kiváltképp az apuka szájra puszival búcsúzik vagy üdvözli gyermekét. Árt-e ez, és ha igen, mennyiben a gyermek pszichoszexuális fejlődésének. A jelenség egyébként mindennapos, és utána olvasva a témának, számos internetes fórumon is találkoztam pro és kontra érvekkel – tehát számos embert foglalkoztat ez a téma. Márpedig, ha valamely jelenség ennyire köznapi, akkor nem lehet egy mozdulattal lesöpörni és egyértelműen a patológiák, elferdülések közé sorolni.

Thiery Henriette képe
Ellenőrzött szakember

Az asszertivitás (vagyis önérvényesítés)

Mit jelent a kifejezés? Sokan összekeverik az agresszív viselkedéssel, holott az asszertivitás önérvényesítő viselkedést jelöl. Saját igényeink, jogaink érvényesítését úgy, hogy közben a többiekét sem sértjük, ellenkezőleg: tiszteletben tartjuk.

Bakondi Gábor képe
Ellenőrzött szakember

Hűtlenség a párkapcsolatokban

A férfi és a nő kapcsolatát minden kultúrában és történelmi korban hűtlenségek tarkították. Ennek megítélése azonban koronként, és kultúránként változott. Általában jellemző volt, hogy míg a férfiak félrelépései felett könnyebben elsiklottak, sőt azt a többnejűség révén intézményessé is tették, addig a nők szigorúbb megítélésben részesültek. A keresztény kultúrkörben a hűtlenkedés egyértelműen negatív színezetűvé vált, hiszen a házasság volt az egyedüli elfogadható kapcsolat férfi és nő között.A XXI. századra nagyon sok változáson esett át mind a házasság, mind a hűtlenség fogalma, egy azonban biztos, megcsalások voltak és lesznek.

Bakondi Gábor képe
Ellenőrzött szakember

A tartós házasság titka

Korunkban, a sokat hangoztatott megállapítás szerint a házasságok veszélyben vannak. Egyesek szerint ez az intézmény egyenesen elavult, nem szolgálja már az együtt élő férfiak és nők érdekeit. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a rengeteg válás. Hazánkban 1000 házasságkötésre 562 válás jut, minden 10. felnőtt ember elváltként éli az életét. A legtöbben mégis a tartós és boldog házasság reményével indulnak neki a jövőnek. Minek köszönhető, hogy mégis olyan sok házasság szenved hajótörést?

Dobos Csilla képe
Ellenőrzött szakember

Tanulási nehézségek

A tanulási zavarok (specific learning difficulties) viszonylag új fogalom, a beszéd, írás, olvasás és/vagy számolás terén mutatott megkésett vagy rendellenes fejlődésre utal. Tény, hogy egyre több gyermeket tekintenek valamilyen specifikus tanulási zavarral küzdőnek, így az oktatásnak szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy nem lehet a hagyományos oktatási módszerekhez ragaszkodni, rugalmasságot igényel a pedagógusól és a szülőtől egyaránt.

Oldalak