Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Tények és tévhitek a pszichológusokról

Andrási Betty képe
Ellenőrzött szakember

A médiából szinte zúdul ránk a pszichológusok és a pszichiáterek és különféle alternatív gyógyítók áradata. Könyvek, előadások, tévészereplések árasztanak el minket tömve a fejünket mindenféle okossággal. Nem is beszélve a bulvárpszichológiáról (populáris, emellett felszínes, túl általános, egyszerűsített, sokszor félrevezető tartalmú, szenzációt hajszoló írásművek vagy szellemi termékek), ami nagyon divatos mostanában.

A nagyközönség mégis bizonytalan elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy mit is csinálnak ezek a különféle szakemberek.

Manapság egyre több olyan cikk jelenik meg a világhálón, hogy itt az ideje, hogy a pszichológia egy kicsit megrázza magát, hiszen nagyon el van bújva a sok alternatív lehetőség mögött, valamint végre alakuljon egy pszichológusi kamara, ami által kiszűrhetőek lesznek a pszichológiai módszereket hirdető, de diplomával nem rendelkező „sarlatánok".

Mielőtt bővebben kifejtem, mivel is foglalkozik egy pszichológia, fontosnak tartom, hogy magát a pszichológusokat (tapasztalataim alapján) 3 féle csoportba soroljam, valamint szemléltessem milyen is egy jó segítő.

Az első csoportba azok a pszichológusok tartoznak, akik kizárólag a párszáz éve kialakult pszichológia tudománynak az elméleti és a gyakorlati aspektusával foglalkoznak, a pszichológiai kutatások eredményeire támaszkodnak, módszerei pedig pszichológusok által megalkotott eljárások, módszerek. Talán ezeket a szakembereket nevezzük szkeptikus pszichológusnak.

A másik csoport nyitott az alternatív lehetőségekre, irányvonalakra, viszont ő is csak a pszichológia módszereivel dolgozik. A klienseinek a terápia mellett javasol más utakat is a gyógyulás, a fejlődés érdekében pl. természetgyógyászatot stb. Nevezhetjük őket alternatív utakat is támogató pszichológusoknak.

A harmadik, és reményeim szerint egyre bővülő csoport az alternatív módszereket is beépítő pszichológusok csoportja. Az ilyen szakember a munkájában a mind a pszichológia mind más bölcseletek (pl. több ezer éves tanok) eszköztárát is felhasználja. Sőt a pszichológiai módszereit is ezekhez a tanokhoz vezeti vissza.

Egy ilyen szakember nagyon fontosnak tartja az önmunkát, igyekszik saját életével mintát adni a klienseknek, azaz hiteles tanácsadóvá, tanítóvá válni. Ennek a csoportnak a tagjai nagyon különbözhetnek egymástól abban a tekintetben, hogy milyen módszereket alkalmaznak munkájuk során. De abban nagyon hasonlítanak, hogy az eszköztár kiválasztásakor az intuíciójuk, egy magasabb rendű tudatosság nagy szerepet játszik. A klienset is egy tudatos, önmagát folyton alakítani képes lénynek tekinti.

A pszichológián belül először a humanisztikus irányzat tekintette az embert tudatos lénynek, aki képes tenni önmagáért, céljai megvalósításáért, és nem kiszolgáltatott belső (pl. ösztönök, vágyak, félelmek, gének) vagy külső hatásoknak (pl. el nem fogadó környezet, hibás nevelés).

A transzperszonális pszichológia is hasonló alapelveket vall, de kiterjeszti az egyén létezését, és egy nagyobb egész részének tekinti, az egyénen túlmutató jelenségekkel foglalkozik, melyeket fontosnak tart a kiteljesedéshez. Fontosnak tartja az egyik tudatos énrészünk (ego) meghaladását, a találkozást valódi önmagunkkal, az egység érzetét másokkal és a mindenséggel. A hiedelemrendszerek felismerését, és azok tisztítását.

A parapszichológiát a legtöbb (szkeptikus) pszichológus nem ismeri el – a bizonyított, igazolt kutatások ellenére sem – a pszichológiához kapcsolódó tudománynak, így az egyetemen sem tanítják a pszichológia egyik ágazataként. A parapszichológia az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálatát jelenti. Ez speciális tudományág, illetve kutatási irányzat, ami az élőlény és környezete közötti olyan kölcsönhatásokkal foglalkozik, amelyeknek a fizikai hordozója, illetve a közvetítés oksági lánca a tudomány jelenlegi állása szerint ismeretlen. Egy egyszerű meghatározás szerint a parapszichológia olyan jelenségeket vizsgál, amiket (még) nem tudunk fizikailag megmagyarázni. A megmagyarázhatatlanság nem feltétlenül örök érvényű, hiszen a tudomány fejlődése eddig is nagyon sok látszólag megfejthetetlen dologra adott magyarázatot, így egyre több kutatás igazolódik nap mint nap ezen a területen is.

Feltehetjük a kérdést, hogy miben jobb egy pszichológus egy alternatív gyógyászhoz képest?

Erre azt szoktam válaszolni, hogy semmivel sem több, de semmivel sem kevesebb. A módszerek és a segítő személyisége azok az eszközök, amelyek jobbá, vagyis hatékonyabbá tesznek egy közös munkát.

Nekem nagyon sok barátom van, akik nem pszichológusok, mégis sok általam megítélt pszichológia nehézséggel küzdő embernek segítettek már. De ismerek olyan pszichológust is, akinek nem sikerült átvezetni a kliensét a problémáján.

A pszichológus olyan segítő szakember, aki az emberi viselkedés, gondolkodás és érzelmi működés ismereteiben szaktudással rendelkezik, a lelki problémák megoldásában segédkezik, és elsősorban értő odafigyeléssel, empátiával, érzelmi támogatással és elfogadással átszőtt segítő beszélgetések folyamatával segíti a hozzá fordulókat abban, hogy saját problémáikra megoldásokat találjanak.

Mindegy, hogy milyen úton indulsz el, lényeg az, hogy találd szimpatikusnak a segítődet, légy motivált a változásra, nyitott a módszerre, és figyeld meg, hogyan alakul az életed a segítés folyamata által.

Egy dologra nagyon fontos odafigyelni: legyünk nyitottak, de óvakodjunk az álsegítőktől, a kóklerektől, azoktól a „szakemberektől", akik csak a pénztárcánkat rövidíti meg.

Hogyan lehet ezt kiszűrni? Összeállítottam egy listát, amit érdemes szem előtt tartani. Ők azok a „segítők", akiket érdemes jó messziről elkerülni, sőt tájékoztatni a megfelelő szervet a káros működésükről:

 • Klienseit vadássza, nem azok keresik meg, és kérik fel őt.
 • Annak is segíteni akar, aki nem kéri.
 • Saját nézeteit tartja az egyetlen igaznak.
 • Soha nem ajánl más szakembereket.
 • Nem akarja igazolni végzettségét és nem tud eseteket ismertetni.
 • A saját és nem a kliens tempójában halad.
 • Nem kérdez, hanem tanácsol.
 • Csodamódszereket kínál, nagyon magas árért.
 • Meghatározza, hogy hány kezelés jár garantált eredménnyel.
 • Ítélkezik, becsmérel, büntet, megaláz.
 • Párkapcsolati tanácsadás esetében az egyik fél pártját fogja.
 • Fanatikus, misszionárius vagy éppen önsanyargató.
 • Kinézete általában nagyon bizarr.
 • A hatalmi dráma számos formáját eljátssza.
 • Félelmet kelt az emberekben, vagy ellenkezőleg: azt hirdeti, hogy mindent könnyen, gyorsan és egyszerűen el lehet érni.
 • Kérkedik adottságaival, nagy gyógyítónak tartja és tartatja magát.
 • Élete nem példaértékű, ugyanolyan problémái vannak, mint a klienseinek.
 • Azt mondja, neki nincs egója vagy már rég meghaladta azt.
 • Álszent.
 • Akár évekre magához köti a klienseit, nem segíti elő az önállósodásukat.
 • Szexuális kapcsolatot is kezdeményez a kliensekkel.
 • Azt mondja, ő mindenhez ért, nem vallja be, ha valamire nem tudja a választ.
 • Hosszasan, dagályosan, zűrzavarosan beszél, hogy minél hosszabb ideig irányuljon rá a figyelem.
 • Sokszor agresszív, akaratos.
 • Pszichés zavarai is lehetnek, amelyeket jól kompenzál.
 • Életmódja semmiben nem különbözik a fogyasztói társadalom többi tagjától.
 • Káromkodik, és beszédében nem tükröződnek szellemi tartalmak.
 • Folyton szétszórt, ideges, ingerült, azaz a lelki szétesés jelei mutatkoznak rajta.

Akkor milyen egy jó segítő?

 • Tömören, egyszerűen, érthetően beszél és gondolkodik.
 • Soha nem kelt félelmet, bűntudatot, de nem is lelkesít alaptalanul.
 • A kliens tempójában halad a terápia, de segíthet növelni ezt a tempót.
 • Szakmailag felkészült, felelősségtudattal végzi feladatát.
 • Módszerei sokoldalúak, hatékonyak.
 • Vallja, hogy egy jó módszernél a kliens motivációja még fontosabb.
 • Hisz a szaktudásban, a módszereiben, a kliense gyógyulásában.
 • Saját munkáját becsüli, és ennek alapján, de racionális kereteken belül jelöli meg a szolgáltatásának az árát.
 • Klienseit nem utasítgatja, nem szabja meg, hogy mit csinálhatnak és mit nem. Elmondja véleményét, tanácsot ad, de nem akarja minden áron megmenteni azt, aki még szenvedni akar. Nem sértődik meg, ha nem fogadják el a tanácsát.
 • Klienseit önálló gondolkodásra és cselekvésre tanítja.
 • Kérdéseivel viszi előre a közös munkát.
 • Empatikus, kedves, szereti a klienseit, de nem sajnálja őket.
 • Meghatároz célokat, kereteket, de rugalmas.
 • Akkor segít és tanít, ha kérik, nem rohanja le embertársait esetleges természetfeletti képességeivel és tudásával.
 • Tartózkodik minden hatalmi drámától.
 • Viselkedése asszertív.
 • Megvan a saját irányvonala, de tiszteletben tartja mások felfogását, és nem becsmérli azt.
 • Jó humorérzéke van.
 • Kiegyensúlyozott, magabiztos.
 • Képes igazolni végzettségét, fel tud hozni előző eseteket.
 • Elismeri, hogy ő is ember, neki is vannak hibái és tévedhet. Ha nem tud válaszolni egy kérdésre, bevallja.
 • Nem köti magához tanítványait, hallgatóit. Igyekszik olyan módszereket átadni, amit nélküle is biztonságosan lehet alkalmazni.
 • Tudata, lelke és teste egészséges.
 • Szeme és arca tiszta, sugárzó.
 • Klienseivel való kapcsolataiban határokat jelöl meg, és ahhoz is tartja magát.
 • Nem hirdet olyat, amit bizonyos aspektusból nem tapasztalt meg.
 • Nem hirdeti, hogy aki ezoterikus gondolkodású, annak kötelező szegénynek lennie.
 • Nem dobálózik divatos szlogenekkel.
 • A szeretetről nem előadást tart, hanem folyamatosan, egész lényével mutat ebben példát.
 • Nem hirdeti, hogy bárki, bármit meg tud tanulni, és bárki bármit meg tud gyógyítani, ha elvégzi az ő tanfolyamát, tréningjét.
 • Nem csinál showműsort a terápiája során.
 • Ha valamit tanít, átad, mindig felhívja a figyelmet a visszaélési lehetőségekre és az alapvető erkölcsi normákra.
 • Önzetlenül, olykor ingyen is segít a rászorulókon.
 • Szavai és cselekedetei összhangban vannak, azaz azt éli, amit tanít.
 • Egész életével példát mutat lelki tisztaságból, gerincességből, emberségből, szeretetből, szellemi emelkedésből.

Mi a célja a pszichológusi munkának?

Életünk során különböző életszerepekben, élethelyzetekben kell helytállni, és az egyén akkor érzi magát jól a bőrében, ha ezek egyensúlyban vannak. Ha bármelyik életterületen nehézségeket tapasztal, az egyensúly felborul, és ez testi és lelki nehézségekhez vezet. Ilyen esetekben a közvetlen környezet, a rokonok és a barátok támogatása gyakran kevésnek vagy nem megfelelőnek bizonyul. Ilyenkor célszerű szakemberhez fordulni és objektív, ugyanakkor személyre szabott segítséget kérni – a pszichológiai tanácsadás épp erre szolgál.

Egy jó pszichológusi munka a test-lélek-szellem összhangját építi. A tanácsadás/terápia a kliens életében az egyensúly megteremtésére, illetve a saját magával, belső énjével való kapcsolat kialakítására irányul. Önismeretről, önmaga hosszútávú és folyamatos változtatásáról az egészséges énkép kialakításáról, személyiség fejlesztéséről szól.

Kivel, mivel foglalkozik a pszichológus?

Egy pszichológus foglalkozhat szakosodásának megfelelően:

• felnőttekkel /férfiakkal és nőkkel egyaránt/

• serdülőkkel

• gyerekekkel

• idősekkel

• párokkal

• a családdal

• csoportokkal

• munkahelyi struktúrákkal

:)

A pszichológushoz bejelentkezik a fiatal mama.

- Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltem a gyerekeket, és most nem tudom, mit csináljak.

- Asszonyom, miből gondolja, hogy baj van a gyerekekkel?

- Hát csak abból, hogy amikor mások a nevét kérdezik, azt válaszolja: Pistike Nemszabad.

:)

Egy másik csoportosítás szerint (tágabb és szűkebb értelemben):

• életvezetési nehézséggel küzdőkkel (párkapcsolati, gyermeknevelési...)

• önismeret-, és személyiségfejlesztéssel

• önértékelési problémák, szorongás kezelésével

• énhatékonyság növeléssel

• identitásproblémákkal

• alvászavarokkal

• tanulási zavarokkal

• pályaválasztási kérdésekkel

• stresszkezeléssel, indulati problémák kezelésével

• konkrét problémák, krízisek kezelésével

• mentális és viselkedési zavarok kezelésével

• fejlődési zavarokkal

• pszichoszomatikus betegségekkel

• függőségek, kényszerek, fóbiák kezelésével

• étkezési zavarokkal

• szexuális problémákkal kapcsolatosan

• a munka világával (csapatépítés, ergonómia...)

• ...

Mit csinál egy pszichológus?

• meghatároz a klienssel célokat, kereteket, amiket betart

• szaktudásának megfelelően vállal eseteket

• felmér

• feltár

• kérdez

• meghallgat

• szembesít

• összefüggéseket rak össze

• javasol, irányt mutat, információt ad

• támogat, segít

• elfogad

• segíti az elengedést

• old

• a személyiségét vonja be a munkába

• eszköztárat, módszereket rugalmasan használ

• gyakorlatokat ismertet és gyakoroltat

• házi feladatot ad

• tanít

Mit nem csinál egy pszichológus?

• nem hágja át a szabályokat, kereteket

• nem kutakodik

• nem ad konkrét tanácsot

• nem ír fel gyógyszereket, beutalót (mint a pszichiáter, aki orvos)

• nem oldja meg a kliens helyett a problémát

• nem vonódik be a kliens magánéletébe

• nem vonja be ő sem a klienset az életébe

• nem tud segíteni mindenkin

• nem ő akarja a gyógyulást, hanem a klienset motiválja erre

• nem ragaszkodik módszerekhez, technikához

• nem sajnál

• nem bírál, ítélkezik

• nem „varázsol"

Mik a pszichológus módszerei, eszköztára?

A pszichológiai módszerek segítenek felszínre hozni és összegyűjteni a hiedelmeket, az emléktöredékeket, emóció-foszlányokat, szokásmaradványokat, amik az adott, jelenlegi viselkedésünket befolyásolják. Segítenek átéléssel felismerni és megérteni a múltunkból eredeztethető, jelenlegi viselkedésünket. A pszichológia nem csak feltárja, hanem oldja is ezeket a felszínre hozott tartalmakat, aminek következtében a jelen helyzet új megvilágításba kerül, feldolgozódik az eddigi működést akadályozó tartalom, helyet hagyva egy új működési struktúrának. Az egyén sokszor él át a terápia során AHA-élményt, ami elvezetheti élete változtatásához, a tudatos, teremtő életvezetéshez, a torzításmentes, örömteli társas kapcsolatokhoz.

Ezek a módszerek mind azt a bölcsességhez vezető utat támogatják, amelynek célja életünk megértése és tudatos alakítása.

Lépések: feltárás – elfogadás – elengedés, oldás – javítás – új módszerek, technikák bevezetése.

1. Kommunikációs technikák: pl. feltáró kérdések, konfrontáció, összegzés.

2. Pszichológiai tesztek a személyiségstruktúrák feltárására, a tudattalan működésének megismerésére.

3. Megváltozott tudatállapotokat felhasználó technikák, amelyek segítik a mindennapos tapasztaláson túli, tudattalan tartalmak felszínre hozását: relaxáció, imagináció, meditációs technikák, hipnózis

4. Álomelemzés, álmaink megfigyelése és értelmezése, ami sajátos eszköze az önmegismerésnek, tudatalatti tartalmaink feltárásának.

5. Rajztesztek.

6. Pszichoanalitikus módszerek pl. szóasszociációs technikák.

6. (Család)állításos technikák, amelyben az egyén morfogenetikus mezejét tárja fel a szakember.

7. Pszichodráma módszerek

8. Viselkedést átalakító technikák pl. stresszkezelési, szorongáscsökkentő

9. Önismereti egyéb feladatok, gyakorlatok

10. Egyéb pszichológiai iskolákhoz kapcsolódó gyakorlatok

Mikor érdemes pszichológushoz fordulni?

• Ha úgy érzed problémáidat, nehézségedet egyedül nem vagy képes hatékonyan megoldani.

• Ha támogatásra van szükséged.

• Ha éppen egy krízisben vagy.

• Ha nem tudod mit tegyél, hogyan dönts.

• Ha nem találod a magaddal kapcsolatos kérdéseidre a válaszokat.

• Ha úgy gondolod problémásak az emberi kapcsolataid.

• Ha nem érted magadat, az érzelmi reakcióidat, a viselkedésedet.

• Ha nem vagy kibékülve magaddal.

• Ha szeretnéd magadat jobban megismerni.

• Ha nem szeretnél már tovább szenvedni.

• Ha szeretnél megelőzni valamilyen komolyabb problémát, betegséget.

• Ha egy boldogabb életre vágysz.

Tévhitek a pszichológussal és a pszichológushoz járással kapcsolatban:

• „Csak a hülyék járnak oda, én nem vagyok hülye" (egy szakemberhez nem csak problémákkal fordulnak az emberek, hanem mert szeretnének alakítani az életükön).

• „A pszichológus agymosást csinál" (semmi olyan nem történik, amiről a kliens ne tudna vagy nem egyezne bele).

• „A pszichológus kitalálja a gondolataimat, belelát a lelkembe" (rossz is lenne, ha ez így lenne, a pszichológus csak képes elemezni a hallottakat, átlátja az összefüggéseket és jók a megérzései).

• „A pszichológus megmondja, mit csináljak, nekem ne mondja meg senki" (a pszichológus csak javasol, a kliens dönti el, mit csinál).

• „Ez csak egy amerikai baromság" (a pszichológushoz járó embereknek jobbak a megküzdési stratégiái).

• „Nem járok pszichológushoz, mert az ciki. Mit fognak rólam gondolni az emberek?" (a pszichológust köti a titoktartás, az egyén annak mondja el, akinek akarja, valamint masszázsra járni sem ciki, ha fáj az ember háta).

• „A pszichológus orvos, én nem akarok gyógyszert szedni" (a pszichiáter írhat csak gyógyszert fel, hiszen ő orvos).

• „Csak az jár oda, akinek nagy a baja, ami nekem van az semmi" (bármilyen probléma esetében kaphat az egyén segítséget).

• „Nekem olyan nagy a problémám, hogy azon egy pszichológus sem fog segíteni" (adj egy esélyt, ne szenvedj tovább).

• „Nekem vannak barátaim, majd megbeszélem velük" (egy barát érzelmileg érintett a probléma esetében, illetve nincsenek megfelelő eszközei, hogy hatékonyan segítsen, valamint a kapcsolat miatt akár te sem veszed őt komolyan).

• „Voltam már más pszichológusnál, nekem nem vált be, nem használt, semmi értelme nem volt" (minden pszichológus más és más, neked ő nem volt a megfelelő).

• „A filmekben, tévéműsorokban már láttam pár pszichológust, úgyhogy tudom, mire számíthatok" (A médiában sajnos torz, hamis kép van beállítva a pszichológiai kezelésekről, a valóságban teljesen máshogy működik).

• „A pszichológus nem értheti a problémámat, hisz nem élte át, nem próbálta ki, amit én" (lehetséges, hogy a pszichológus nem élte át ugyanazokat az élményeket, viszont pont ez segít abban, hogy a problémáit más szemszögből nézze a kliens).

• „Nagyon félek, kotorászni fog bennem." (a pszichológus is csak ember, és szaktudásából kifolyólag ismeri az egyén határait, tudja meddig mehet el, hogy azzal csak segítsen)

• „A pszichológusnak nincsenek problémái" (Mint minden embernek, neki is meg vannak a nehézségei, amit folyamatos önmunkával vagy más szakemberek segítségével ő is folyamatosan old)

• „A pszichológus is beteg." (Egy pszichológus megtanulta védeni magát, hogy ne vegye át más emberek problémáit)

• „Túl drága, majdcsak megoldom" (sokkal nagyobb kár lehet belőle a későbbiekben, ha egy nehézség nem oldódik meg).

Hogyan válasszunk szakembert?

Mindenféleképpen hagyatkozzunk a megérzéseinkre, de ellenőrizzük le a szakember hitelességét. A mai világban egy jó szakember rendelkezik saját honlappal, ami egy jó felület lehet a kiválasztáshoz. Az első találkozás alkalmával mérjük fel, hogy mennyire szimpatikus a szakember. Figyeljük meg, hogy természetesen viselkedik-e, összhangban van-e saját magával. Nyugodtan kérdezzünk tőle a szaktudását, eseteit illetően. Fontos tudnunk, ha elkezdünk vele egy munkát, és nem lesz jó a kapcsolat a pszichológus és a kliense között, bármikor kiléphetünk belőle.

Nem az a fontos, hogy egy pszichológus minél idősebb, tapasztaltabb legyen. Ennek lehetnek ugyan előnyei, de hátrányai is. Egy pszichológus a személyiségével gyógyít, ez az elsődleges szempont, amit érdemes figyelembe venni.

Nekem, pszichológusként, így segítőként fő célom az – induljuk el bármilyen problémától – hogy az emberek hiedelemrendszerük átalakításával, a tudatosság lépcsőjén, a felismeréseken és az elengedéseken át, visszataláljanak önmaguk belső lényegéhez, átérezve a jelent, a boldogságot.

Soha ne feledd:

Jobb sírni a pszichológusnál, mint nevetni a pszichiátrián! :)