Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Női archetípusok

Negrea János képe
Ellenőrzött szakember

A különböző művészeti alkotásokon és mítoszokon keresztül tudjuk a legjobban megérteni a női archetípusokat. Carl Jung pszichéről alkotott elmélete szimmetrikus ellentétpárokat tartalmaz és bizonyos szempontból Taoista elveket követ. Például az extrovertált másik pólusa az introvertált. A férfi princípium az Animus (Yang a Yin-ben) másik pólusa az Anima (Yin a Yang-ban). A nőben lévő férfi és a férfiban lévő nő.

Jung elméletére alapozva, amiben az ellentétek kiegészítik egymást a négy archetípus megismerésével közelebb kerülhetünk a női psziché megértéséhez is. Mind a négy archetípusnak van egy pozitív (megfelelő, érett) pólusa és kettő negatív (hiány, vagy többlet). Például a „Szerető” archetípus esetében, pozitív megnyilvánulás a világ felé nyújtott szeretet és szenvedély. A negatív a túlzott csábításra való hajlam (többlet) vagy frigiditás illetve önző viselkedési minták (hiány).

Ezek jobb esetben egyensúlyban vannak és valahol a három extrém megnyilvánulás között található a természetes állapot. Elképzeltető, hogy a belső pszichés tartalmak nem állandóak, néha az egyik, néha a másik pólus felé hajlunk és valamennyi mozgás is lehet közöttük, ami sokszor a külső körülmények aktiváló hatásától is függ.

Az alábbi négy archetípust szimbolikus értelmezésével lehet, hogy valaki nagyrészt az egyik archetípusban el tudja elhelyezni magát, viszont a mai társadalomban nagy valószínűséggel mindegyik archetípushoz van valamennyi közünk. Az a kérdés, hogy milyen mértékben, melyik pólus felé hajlunk és mennyit tudatosítunk ebből.

A Királynő

Vezető, a biztonság és jólét megtestesítője. A történelmi és különböző művészeti tematikákban megjelenik, hogy minden társadalomban van egy bölcs vezető akinek küldetése hogy utat mutasson tanítványainak a siker és a jólét felé. Felelős szintén a az ismeretlen területek felfedezéséért is. Valójában attól függetlenül, hogy rendelkezik világi erényekkel, a Királynő valódi felelőssége a tudattalan tartalmak használatában rejlik. Ha nem tudja megfelelően használni az erejét és kudarcot vall, akkor megfosztják hatalmától. Negatív megnyilvánulása a zsarnokság vagy gyengeség ami inkább a negatív férfi energiákra jellemző.

Az Anya

A korábbi elképzelések és a jelenlegi sztereotípiák miatt az egyik legvitatottabb archetípus. Szimbolikus megjelenése a két harcos, aminek árnyék oldala a szadista és a mazochista. Az Anya az életet adó, aki fenntartja az emberiséget mint egy harcos, aki képes megtisztítani a teret a megújulás és a változás nevében. Negatív megnyilvánulása a gondatlanság és a megsemmisítés.

A Bölcs Asszony

Az értelmet képviseli és Jung szerint az archetípusa mögött számos szakma rejlik, mint az orvoslás, papság vagy a tanítás. Ő az, aki látja amit mások nem. A titkos tudás és spiritualitás közvetítője, próféta és lelki tanácsadó. A Bölcs Asszony negatív vagy árnyékoldala, hogy hajlamos visszaélni hatalmával és „boszorkánnyá” válhat.

A Szerető

Mint a női princípium erosza, a természetes energia és termékenység megtestesítője. Nagyon szoros kapcsolatban áll a saját belső energiáival, könnyen felszínre hozza a legmélyebben rejlő értékeit. Életigenlő és néha hedonista, elutasítja a merev rendet és önfeláldozó. Szeretet és együttérzés nélkül, semminek nincs értelme a számára.

Csak a női és férfi energiák egyesülésével képes a személyiség növekedni és virágozni. Az „én” központú, egyoldalú társadalom tehetetlené és együttérzés nélkülivé válik és minden spirituális dimenziót képes lerombolni.