Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Mi a valódi asztrológia és hogyan kapcsolódik a pszichológiához?

Schrammel Ivett képe
Ellenőrzött szakember

Más a hit és más a megismerés, a tapasztalás.

Én nem hiszek az asztrológiában. Az asztrológiát több mint 20 évvel ezelőtt megismertem, 4 év alatt megtanultam, később műveltem és oktattam, tapasztalati úton győződtem meg arról, hogy egy jól működő rendszer a világ leképezésére. Ugyanígy nem hiszek a pszichológiában és a különböző pszichológiai és természetgyógyászati terápiás módszerekben sem. Közel 20 éve megismertem, elsajátítottam, majd alkalmaztam ezeket, tapasztalati úton meggyőződtem hitelességükről és hatékonyságukról. 

A köztudatban, sajnálatos módon, az asztrológiáról többnyire egy teljesen téves kép él, melynek semmi köze a valósághoz, a valódi asztrológiához.

Az asztrológia valójában egy önismereti út, fogalmazhatunk úgy is, hogy egyfajta „diagnosztikai eszköz”.

Az 1997-es magyar természetgyógyász törvény értelmében – mely a természetgyógyászat egyes ágait hivatalosan is gyógyító eljárásként ismeri el, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet vizsgáin megfelelő természetgyógyászokat pedig egészségügyi dolgozóként tartja nyilván - „az asztrológia természetgyógyászati diagnosztikai módszer”.

A személyes Radix horoszkópot – melyet a születés földrajzi helyére és pontos óra, perc adatára állítunk fel – tekinthetjük a „személyiség térképének”. Segítségével feltárhatók a személyiség mélyebb rétegei, tudattalan belső konfliktusok, megoldatlanságok és az ezekből az élet során kialakulható testi – lelki betegségek, kapcsolati konfliktusok is. Ezáltal kulcsot ad a problémák gyökerének megismeréséhez és a tudatosítás által a megoldásához is.

A pszichológia tudományán belül több iskola, irányzat létezik, melyek eltérő szemléletűek. Ezek jelentős része az embert nem egy lélektelen gépnek tekinti, hanem annak spirituális vonatkozásait is elismeri, és a mélyebb összefüggéseket kutatja. Ilyen például a jungiánus szemlélet, a transzperszonális pszichológia, az integrál pszichológia.

A pszichológia vitathatatlanul egyik legnagyobb alakja, maga Jung is jól ismerte és használta az asztrológiát. Archetípusokról szóló tana és rendszere megfeleltethető az asztrológia archetípusainak. Az extraverzió és introverzió megfelel az asztrológiában az úgynevezett „pozitív és negatív jegyek arányának” a születési horoszkópban. A gondolkodó, érző, érzékelő és intuitív típusai pedig analógok az asztrológia négy elemével: levegő, víz, föld és tűz. A személyes képletben ezek meglétének arányát vizsgáljuk.

Az asztrológia, a pszichológiához hasonlóan, vonásokban gondolkodik. Mindenkiben megtalálható valamennyi vonás (valamennyi állatövi jegy és bolygó által képviselt minőség), ezek mértéke azonban eltérő, az egyes vonások mértékének kombinációja adja a személyiség egyediségét.

Az asztrológiában sűrűsödött össze a régi korok minden pszichológiai ismerete. A mai modern pszichológia pedig sorra ismeri fel és bizonyítja tudományos alapon is az emberiség ősrégi tudását számos területen, a test és lélek kapcsolatáról, a különböző ősi gyógyító, egészségmegőrző technikákról. Gondoljunk csak a pszichoszomatika fejlődésére, a több ezer éve létező relaxációs, meditációs technikákkal vagy a jógával kapcsolatos újabb kutatási eredményekre.

Az asztrológiáról kialakult többnyire negatív kép oka az asztrológia tényleges ismeretének hiánya, valamint az asztrológia „kommercializálódása”, az, hogy a médiában leginkább azok a személyek jelennek meg, akik a képlet elemzésekor az eseményekre fókuszálnak, ahelyett, hogy a személyiséget, a sorsfeladatokat elemeznék. Nem is beszélve arról a számos – különböző újságokban és online felületeken megjelenő - írásról, mely általánosító leírásokat és napi, heti, havi előrejelzéseket ad a 12 jegyről. Ez nem asztrológia, hanem egyfajta nagyon is kártékony „szórakoztató műfaj”, hiszen nem 12 féle ember létezik, a Nap jegyhelyzete a személyes horoszkópnak pusztán egyetlen eleme, mely rendkívül fontos ugyan, de mellette számtalan egyéb tényezőt kell figyelembe venni a képlet részletes elemzésekor.

Érthető, hogy az adott szakmát nem művelők számára az asztrológia fogalomrendszere és működésének törvényszerűségei „misztikusnak” tűnnek, legalább annyira misztikusnak, mint a „személyes tudattalan”, a „családi tudattalan”, a „kollektív tudattalan”, az „elhárító mechanizmusok” és még számos pszichológiai fogalom és ezek működése. Mint ahogy az orvostudomány, az informatika, vagy az autószerelés rejtelmei is nehezen értelmezhetőek egy hozzá nem értő számára.

Ha azonban valakiben megvan az érdeklődés és a nyitottság, tudást és tapasztalatot szerezhet bármely területen.

Az én személyes tapasztalatom az, hogy a pszichológia és az asztrológia között megvalósítható egyfajta együttműködés, a két terület kölcsönösen segítheti egymást. Egy pszichológus számára az asztrológia egyfajta segédeszköz, mely segíti a mélyebb megismerést és megértést. Egy asztrológus számára pedig – mivel az asztrológusi hivatás is egyfajta segítő hivatás – elengedhetetlenek a megfelelő pszichológiai alapismeretek.

 

Schrammel Ivett pszichológus, asztrológus