Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Mi fán terem a pályaorientáció és a karriertanácsadás?

Kuremszki Andrea képe
Ellenőrzött szakember

Tíz mai óvodás közül heten olyan munkát fognak végezni, ha megnőttek, amely ma még nem is létezik.

A mai aktív korosztály szinte felének a középiskolában tanult szakmai tudása már nem elegendő ahhoz, hogy elvégezze a munkáját, vagy megfelelő munkát találjon.
Ez az arány a felsőfokú végzettséggel rendelkezők - elsősorban 35 év felett - jelentős részére is igaz.
Az EU2020 startégia e két jelentős tényező mentén irányozza elő az életfogytig tartó tanulás és ehhez kapcsolódóan az életfogytig tartó útmutatás rendszerét.

Mit jelentenek ezek a fogalmak?
Az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL)

  • az intézményrendszer által átadni kívánt tudás mellett fontos szerepet kapnak a tanuló egyéni igényei, érdeklődése, valamint a mindennapi boldoguláshoz szükséges tudás megszerzése;
  • a hivatalosan előre megszabott tanulási út mellett az önálló tanulási képesség kialakulásának támogatása is előtérbe kerül;
  • a tanulás az intézményes oktatási rendszer mellett, azon kívül is folyhat;
  • a tanulás valóban az egyén egész aktív életét végigkíséri.

Az élethosszig tartó útmutatás (Lifelong Guidnance, LLG)

A nemzetközi szakirodalomban a tanácsadásra vonatkozóan két megnevezéssel találkozhatunk napjainkban is a fogalmat illetően: az útmutatás (guidance) és a tanácsadás (counselling/counseling) szavakkal. A kezdeti megkülönböztetés szerint az útmutatás arra összpontosít, hogy fontos választásokra irányuló döntésekben segítse az egyént, míg a tanácsadás célja az, hogy az egyéneket a változások végrehajtásában segítse. 

Miért?

Az életpályán jeneltősen megnövekedett számú döntési ponttal találjuk szembe magunkat . A boldoguláshoz elengedhetetlenezekre a döntési helyzetekre való felkészülés.
Ilyen tipikus döntési pontok lehetnek az iskola kiválasztása, a továbbtanulás, a munkaerő-piacra való kilépés, vagy akár az álláskeresési-, pályaváltási kényszer.
Ezekben a helyzetekben a pályaorientációs tanácsadó olyan támogatást tud nyújtani, amely személyre szabott, értékkel bír az egyén mellett a gazdaság, a helyi közösség és a társadalom számára.