Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Mentális állóképesség

Varga Anett képe
Ellenőrzött szakember

Mentális állóképesség (reziliencia, keményen helytálló attitűd)
Olyan fogalom, mely sok tényezőt foglal össze. Olyanokat, mint a stresszorok, a kognitív kiértékelés, a pozitív személyiség, a motiváció, az összpontosítás és az észlelt társas támasz. A teljesítményre a sportban is hatással vannak a stresszorok. Vizsgálatok szerint az igazán sikerek sportolók egytől egyig beszámolnak valamilyen komoly megpróbáltatásról, mely nélkül nem tudták volna sikereiket elérni. Vagyis bizonyos fokú stressz mindenképp szükséges a kimagasló teljesítményhez. A mentális állóképesség magas fokán a stressz, a kihívások fejlődési lehetőségként jelennek meg. A reziliens viselkedést olyan tulajdonságok határozzák meg, mint az önbizalom, az összpontosítás, a kemény munkamorál és az optimizmus. Az ilyen sportolók elkötelezettek a sportáguk iránt, szeretnek versenyezni, fejlődni és tanulni akarnak, motiváltak tevékenységükben, és segítik a csapattársaikat, csapatukat.
Elmondható, hogy a mentális állóképesség egy multidimenzionális faktor, mely a fentebb felsorolt változókat foglalja megába. Ahhoz, hogy a sportban is a reziliencia megjelenjen két dolog mindenképp szükséges. Kell egy stresszor, egy megpróbáltatás, illetve az alkalmazkodás képessége ehhez a megpróbáltatáshoz, annak minél hatékonyabb adaptálása. Maga a reziliens válasz egy megpróbáltatást igénylő helyzetben sokféle lehet. Képességek fejlesztése, melyek segítik a megküzdést, vagy a rugalmasság. Természetesen nem mindegy hogy ezek a megpróbáltatások és stresszorok mennyi ideig állnak fenn, mennyire mélyek az esetleges traumák, milyenek a sportoló személyes erőforrásai és megküzdési stratégiái. A mentális állóképesség magas fokán a sportoló képes akkor is összpontosítani, ha szorongató helyzetben van, nyomás alatt is jól teljesít, kezelni tudja az ezekből fakadó negatív érzelmeket. Vagyis az önbizalom, a személyes reflexió és az összpontosítás fontos jellemzői az ilyen személyeknek. Mindemellett nem csak a teljesítményre, de a pszichés jóllétre is pozitívan hat a mentális állóképesség, segíti a pozitív érzelmek kialakulását.
Természetesen nemcsak egyéni, hanem csapatsportok esetében is beszélhetünk mentális állóképességről, rezilienciáról. Ez esetben egyfajta mentális támogatórendszerként értelmezhetjük ezt a faktort. A bizalom, a kohézió, a kreativitás, a kollektív hatékonyság és a minőségi csapaton belüli kapcsolatok jellemzik. Egy csapat életében is sorra jönnek a stresszel teli helyzetek, melyet, ha jól old meg a csapata, alkalmazkodik a megváltozott helyzethetez, hatékonyan adaptálódik, nagyobb eséllyel fog hasonló helyzetben a pozitív tapasztalatokra alapozva jobban teljesíteni. Csapatok esetében a reziliens válaszok és a csapatra jellemző erős mentális állóképesség egy folyamat, csakúgy, mint az egyének esetében. Három szakasz során alakulhat ki, melyek a következőek: első a csapatformálódás, összeszokás szakasza, a tapasztalatok, a hibák megosztása. A második a csapatidentitás kialakulása, amikor a bizalom, a hit a másikban megerősödik, egységgé válik egy csapat. A harmadik szakaszban már komoly összetartó ereje van a csapatnak, a csapattagok életében a szociális identitás központi szerepet tölt be.
Összefoglalásként elmondható, hogy a magas mentális állóképességgel, a rezilienciával rendelkező sportoló jellemzői:
• Nyitott az új tapasztalatokra
• Érzelmileg stabilak
• Lelkiismeretesek
• Optimisták
• Proaktívak
• Kreatívak
• Keresik a kihívásokat
• Aktívak
• Sportáguk iránt elkötelezettek
• Elismerés iránti fokozott igény
• Célok elérésére való erős törekvés
• Nagyfokú bizalom maguk és társaik iránt (tisztában vannak erősségeikkel és gyengeségeikkel)

Problémakör: