Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Iskolai tanulási nehézségek 2. rész

Dr. Gőgh Edit képe
Ellenőrzött szakember

Előző írásban (Iskolai tanulási nehézségek 1. rész) szóltunk olvashattunk az elég gyakran felmerülő általános, és nem mindig kóros tanulási nehézségekről. De kell szólni néhány, speciális gyermekkori tanulási zavarról, iskolai gondról, mint az olvasás, az írás, számolás zavara.

Az olvasás zavara (diszlexia) : azt jelenti, hogy a gyermek hiányosan ismeri fel a betűket és a szavakat, nem tudja a betűket szóképpé összerakni. Gyakran figyelhető meg, hogy ez a zavar társul a beszédfejlődés és egyéb iskolai készségek, mint az írás, számolás fogyatékosságaival is. Ezek a problémák általában a kisiskolás korban kezdődnek. Leggyakoribb megnyilvánulási formái: hangok, betűk kihagyása, hangok, szavak eltorzítása, vagy betoldása, vagy azok felcserélése, de előfordul a fordított irányban való olvasás is. Ezen  túlmenően az ilyen gyerek szokatlanul lassú tempóban olvas. Az olvasott szöveg tartalmát nem érti meg, vagy arra nem emlékszik vissza. Nem szeret olvasni és szorongást jelent számára minden olvasással kapcsolatos tevékenység. Komolyan kell venni, mert az iskoláskorúak mintegy 4%-a érintett kisebb-nagyobb  mértékben.  Fiúk között 3-4-szer gyakoribb, mint lányoknál. Lányoknál  viszont ha előfordul, ott sokkal súlyosabb szokott lenni.

Az írás zavara (diszgráfia) : az  ún  „szóbeli helyesírás” speciális zavarát jelenti, az olvasás relatív épsége mellett.  Jellemző a kis és nagy betűk elkülönítésének zavara, a rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetésének zavara. Az ilyen gyerek elhanyagolja az írásos házi feladatot, de szóban mindig jól teljesít. Ennek prognózisa kedvezőbb, mint az előbbié.

A számolás zavara (diszkalkulia) : az elemi számolási műveletek zavarát jelenti.  Az ilyen gyermek nem érti a számok egymás  közötti  viszonyait, nem érti a számokkal végzet műveletek lényegét. A gyerek egyéb funkciói épek, intellektus károsodás nincs. A kisiskolás korúak mintegy 6%-ánál fordul elő.   

Mik állnak az ilyen, speciális tanulási nehézségek hátterében?

A tanulási nehézségek ilyen fajta zavarai egy láncreakció következménye. Ez a láncreakció csaknem mindig  egy genetikai, öröklött tényezőn alapul, amelyhez jönnek a környezeti  hatások. Ez  lehet  agyi károsodás, különféle fejlődési rendellenességek, az agy működésének zavarai, érési elmaradást okozva, amely az információs folyamat károsodását okozzák. Ennek egyik megnyilvánulása a fent említett speciális tanulási nehézség.

Mi a teendő ?

Tisztázni kell az okot, a szervi agyi  eltérést  mindig  ki kell zárni. Speciális, e témával foglalkozó szakemberhez kell eljuttatni a gyermeket.  Komolyan kell  venni  és időben kell elkezdeni  a kezelést, mert sokszor későbbi pszichiátriai betegségek, mint depresszió, szorongás, önértékelési zavar, önbizalom hiány, avagy akár személyiségzavarok fejlődnek ki felnőtt korra ezekből a gyermekkorban induló pszichopatológiai eltérésekből. A támogató családi háttér jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.  A család, a szülő felelőssége óriási ! Akkor tesz jól a szülő, ha a fentieket gyermekén észlelve időben szakemberhez fordul segítségért, aki szakirányú, célzott foglalkoztatást javasol, mint pl. logopédia, stb…

A számtalan segítési  lehetőségek egyike – mint kiegészítő, jó effektussal alkalmazott terápia - a homeopátia. Ezzel a mellékhatás-mentes, álmosító- és altató hatással nem rendelkező gyógymóddal sok gyermeken lehet eredménnyel segíteni. Tüneti szerekkel  is jók a tapasztalatunk.   De ha a gyermek alkati szerét is sikerül megtalálni, akkor biztosan könnyebb lesz a tanulás és nem lesz „nehéz az iskola táska.”…