Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Iskolaérettség, tankötelezettség, felkészülés

Kozma Nikolett képe
Ellenőrzött szakember

Honnan tudjam, hogy iskolaérett-e a gyerekem? Melyek az iskolaérettség és éretlenség jelei? Menjen iskolába vagy maradjon óvodában a gyermekem? Hogyan segítsem őt az iskolakezdésben? Az új rendelet szerint nem maradhat a gyermekem óvodában, mit lehet tenni a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében? Melyik iskolát, milyen pedagógust válasszunk? Kérdések és tanácsok.
Milyen változásokon megy keresztül a kisóvodás mire iskolaérett nagyóvodás lesz?

Az óvodások iskola kezdés idejére többnyire a csetlő-botló, gömbölyded, játékközpontú gyerekek testileg és szellemileg terhelhető, nagyobb koncentrációra és figyelemre képes, a szociális-társas normákat elsajátító, szabályrendszert elfogadó és ahhoz jobban alkalmazkodni tudó, a világra nyitott, és a tanulás iránt érdeklődő gyermekké válnak. Mindezek mögött nagymértékű érési folyamat megy végbe minden téren. A 3-7 éves időszakban az öröklött adottságokon alapulva jelentős a biológiai, idegrendszerei érés, ebben az időszakban fejlődnek legintenzívebben az írás, olvasás és számolás elsajátításához szükséges tanulási képességek.

Tankötelezettség kezdetének jogszabályi módosítása
A tankötelezettséggel kapcsolatos jogszabályok módosításával a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45.§ 1. bekezdése alapján a 2007. szeptember 01. előtt születettek 2013. szeptember 01-től tankötelezett korúak. Így a megelőző évekhez képest korábbra tevődött az óvodáskorú gyerekek iskolakezdésének legkorábbi időpontja.

Tankötelezettségi módosítás nyomán fellépő kérdések
A tapasztalat alapján egy szülőnek gyakran nem könnyű eldönteni, hogy mennyire tartja 6 évesen érettnek gyermekét az iskolakezdésre, és nem tudja, mivel tesz neki jobbat. A változások következtében idén különösen sok szülő érezheti magát tanácstalannak, hiszen a nyári hónapokban született gyerekek szülei egy évvel ezelőtt még nem erre számítottak, ezért most sokan felkészületlennek tarthatják gyermeküket az iskolakezdéshez. Ráadásul gyakran még az 5 és fél évesnél is fiatalabb gyermekekről kell eldönteni, hogy vajon 6-8 hónappal később - mire betölti a 6. életévét - mennyire lesznek iskolaérettek.

Iskolaérettség megállapítása
1.    Sok esetben a kérdésre választ lehet kapni a szülők, óvodapedagógusok, óvodai fejlesztő pedagógusok, logopédusok, óvodapszichológusok megfigyeléseinek összegzése alapján, közös tapasztalatcsere útján. Egy - egy jó képességű gyermek egy-egy részképesség problémát kompenzációval elfedhet, megfigyeléssel ez nehezen, vizsgálattal biztonságosabban fedezhető fel)
2.    Amennyiben a szülő továbbra is bizonytalan, érdemes szakembert felkeresni.  Szakember bevonásával sor kerülhet iskolaérettségi szűrésre, vagy részletes vizsgálatra, amely segít a döntésben.
3.    Ehhez lehet segítséget kérni helyi szakellátó intézménytől (pl. Nevelési Tanácsadó), ahol az iskolaérettségi vizsgálatot pszichológusok végzik, és szükség esetén további célzott pedagógiai vizsgálatot végeznek pedagógusok. Ezen kívül magánintézményekben érdemes, a szakmai protokoll szerint zajló iskolaérettségi vizsgálatot és tanácsot kérni a döntéshez, és szükség esetén szakszerű segítséget nyújtanak a felkészüléshez.

Miből áll az iskolaérettségi vizsgálat
Szülői konzultáció: Adatok felvétele, beszélgetés abból a célból, hogy feltérképezze a gyermek fejlődésének irányát, ütemét a fogantatástól a vizsgálat időpontjáig.
Egyéni vizsgálat (lehetőség szerint csoportos vizsgálattal kiegészülve), amely kiterjed az alábbiakra (memória, közvetlen emlékezet, mennyiségismeret, formaismeret, téri tájékozódás, okszerű gondokodás, problémamegoldó gondolkodás, analitikus-szintetikus gondolkodás, mozgás koordináció, grafomotorika, szerialitás, általános tájékozottság)
Magatartás megfigyelése
Visszajelzés a szülőnek a felmérés eredményeiről, szükség esetén javaslattétel fejlesztési területekre.

Miért fontos az iskolai előkészítés?
1.    Az óvodából az iskolapadba ülve minden téren helyt tudjon állni a gyermek, és ezáltal sikerélménnyel, örömmel és tanulási kedvvel teljen az első év, megalapozva ezzel a későbbi iskolai évek sikerét.
2.    A 3-7 éves időszakban az öröklött adottságokon alapulva jelentős biológiai, idegrendszerei érés megy végbe. Ebben az időszakban fejlődnek legintenzívebben az írás, olvasás és számolás elsajátításához szükséges tanulási képességek.
3.    A környezet megfelelő tevékenységek biztosításával, szervezésével és szakemberek bevonásával segítheti ezt a fejlődést, melynek eredményeként mentálisan és szociálisan alkalmassá válik az iskolai életre, tulajdonképpen iskolakészült, iskolaérett lesz.
4.    Amennyiben a gyermek érése még nem tart azon a szinten, hogy teljesen felkészült legyen az iskolai teljesítményre, az első kudarc élmények és az önbizalom hiány tovább nehezíthetik az iskolakezdést, a tanulási kedv és motivációk kialakulása alábbhagyhatnak. Ezért még 5-7 éves korban érdemes segíteni az idegrendszei érést, hogy az iskolai elvárások és teljesítmény terhe előtt, tét nélkül találkozzon a gyermek az első feladathelyzetekkel, és megfelelő támogatást kapjon az indulásig.
5.    A tanulási képességek kibontakoztatását mindezeken kívül nagyban befolyásolják a testi-mozgásfejlődési érettség és olyan pszichológiai tényezők, mint társas-szociális érettség, érzelmileg biztonságos kiegyensúlyozott családi háttér, életkornak megfelelő érzelmi fejlődés és a személyiség érettsége.
6.    Bár többnyire a szülő ismeri a legjobban gyermekét, mégis szülőként gyakran nehéz meglátni, hogy milyen területen van szükség támogatásra, (jó képességű gyerek kompenzálhat, elfedheti hiányosságait) illetve mivel tudja pontosan segíteni gyermekét az iskolai alkalmasság elérésében.
7.    Szülőként azt sem mindig könnyű felismerni milyen szempontok alapján érdemes iskolát és pedagógust választani a gyermek képességeihez és személyiségéhez. Ezekre a kérdésekre tudnak az iskolai előkészítő szakemberei tanácsadással, állapot felméréssel, és szakszerű komplex felkészüléssel segítséget nyújtani.

Hogyan válasszon szakembert?
Mivel az iskolaérettségnek sokrétű feltételeknek kell megfelelni, és fontos mindezen tényezők minőségi elemzése és azok összhangja is, ezért az iskolaérettség felmérését, a fejlesztendő területek kijelölését, és a további munkát leginkább komplex szemléletben gondolkodó, pedagógiai és pszichológiai képzettséggel egyaránt rendelkező szakemberek képesek segíteni.
Komplex iskolai előkészítő - a megbízható szaktudásra épülve
Kudarc nélkül nem lehet felnőni és nem is lenne jó, de fontos, hogy az iskolakezdés pozitív élményekkel társuljon. Ezt kellő felkészüléssel és a kudarctűrés, ill. problémamegoldó készség fejlesztésével lehet megalapozni. Ezt a célt kívánják szolgálni a Komplex iskolai előkészítők, amely megbízható szaktudásra és komplex szemléletre épülnek. A foglalkozások céljáról, menetéről, tematikájáról és a jelentkezésről bővebben itt tájékozódhat.
Kozma Nikolett
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Óvoda- és iskolapszichológus
BalanceMED3