Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

A férfi négy archetípusa

Negrea János képe
Ellenőrzött szakember

(Király, Mágus, Harcos, Szerető)
 

Azok az emberek, akik rendelkeznek már aránylag nagyobb élettapasztalattal tudják, hogy az élet állandó küzdelem és a kitűzött célok eléréséhez belső békére van szükség, valamint képessé kell válni a szeretet félelem nélküli adására és fogadására. Ezen az úton, ami a felfedezés és növekedés irányába visz bennünket, több különböző tulajdonságaink, belső erőnk kerül előtérbe melyeket nagy kihívás a megfelelő módon kezelni. A személyiségünk nem egységes entitás, hanem több részből tevődik össze. Ezek a különböző részek nem mindig ugyanabba az irányba mozgósítják személyiségünket, hanem sokszor különböző módon és irányba, egyfajta dominancia harcban vannak egymással. Ez néha belső feszültséget kelt és megnehezíti fejlődésünket.

Általában a fenti archetípusokkal nem vagyunk tisztában a hétköznapi életünkben. Mindegyik archetípusnak van egy árnyék oldala, egy negatív megnyilvánulása is. Ha ez erősebb, akkor a külső eseményeknek jobban ki vagyunk szolgáltatva.

A Jungi archetípusokat továbbgondolva, egy fontos határvonalat lehet megállapítani az éretlen és érett (férfi) archetípus között. Az éretlen archetípusra jellemző, hogy egója irányítja, miközben az érett archetípus felülkerekedik egóján és a szolgálatába állítja azt.

Az archetípus fogalma Carl Jung szerint azon a megfigyelésen alapszik, hogy a mítoszok és az egyetemes irodalom történetei és jól meghatározott témái jelennek meg valamilyen formában az emberek életében. Gyakran találkozunk ezekkel a témákkal a különböző fantáziákban, álmokban és a szimbolikus világban. Ennek megfelelően érdemes értelmezni mivel elképzelhető, hogy némelyik tulajdonság minket is jellemez, vagy bizonyos helyzetben, az alábbi archetípusok egyike a domináns, más helyzetben másik.

A négy férfi archetípus főbb jellemzői:

A Király

A király az, aki rendet tesz a környezetében. Ha bölcs és igazságos király, akkor a királyság virágzik, a környezete elégedett és védve van a bajtól. A nép igényét sajátjai elé helyezi. A férfi pszichében a Király központi archetípus, amely körül az elme többi része szerveződik. Ha a Király energiája gyenge bennünk, akkor előfordulhatnak pszichés rendellenességek. Könnyen zsarnok lehet belőle. Amennyiben harmonikusan tudja szervezni belső lelki folyamatait, a környezetében lévő emberekre is pozitív hatással van. Jó vezetővé válik, határozottan irányít és nem él vissza hatalmával. Termékenységet és áldást hoz magával.
 

A Mágus

A bölcs férfi, a titkok tudója. Látja és érzékeli a belső világokat illetve képes megérteni az energiák dinamikáját. Magas teljesítményt nyújthat különböző mérnöki területeken, a logika vagy a misztika világában. A csillagok állásából képes a lélek belső útjain navigálni és felfedezni bizonyos törvényszerűségeket. A legendák szerint, a Király közeli tanácsadója, aki képes hideg racionalitással befolyásolni annak érzelmi alapon született, meggondolatlan döntéseit. Képes eltávolodni a világ kaotikus eseményeitől és felszínre hozni saját belső erőforrásait annak érdekében hogy tisztán lásson még a válságos időszakokban is. A Mágus energiájának negatív megnyilvánulása az információk visszatartásában és a manipulációban testesül meg.
 

A Harcos

Az erő és a hűség megtestesítője. Nem aggódik a saját kényelme és biztonsága miatt és a halált állandó társának tekinti. Legyen az csatatéren, spiritualitás, etika vagy bármi más amiért teljes odaadással képes harcolni. Az érett archetípussal rendelkező harcos csak a világra ártalmas és a negatív dolgokat rombolja le. Jellemző rá, hogy inkább cselekszik mint gondolkodik, hiszen a gondolkodás gátolja abban, hogy tetteit hatékonyan vigye végre. A cél érdekében feláldozza kapcsolatait is, majd miután elérte azt, rögtön kitűzi a következőt. Negatív megnyilvánulása, hogy sokszor érzelemmentes, vagy ellenkezőleg, mások jelenlétében nem tudja kihozni magából a maximumot, mivel nehezen kezeli hangulatváltozásait.
 

A Szerető

Finoman rá tudja magát hangolni az érzéki világra és imádja a szépet. Egy zenész, költő, a művészet minden fajtáját közel érzi magához. Meg akarja tapasztalni a világ minden olyan dolgát, amit örömet, szépséget és boldogságot nyújt számára. Minél több szeretetteljes kapcsolatra vágyik és fájdalmasan éli meg amennyiben felfedezi más emberek rossz szándékát. Nehezen viseli a magányt és az elszigeteltséget. Bizonyos szempontból ellentétes a többi archetípussal, de neki köszönhető azok energiája, humánus célja és hogy minden cselekedet végső célja a szeretet. A Szerető archetípus negatív megnyilvánulása, ha túlzásba viszi az érzéki vágyak utáni keresést és sóvárog utánuk. Folyamatosan változtatja vágyai tárgyát, így belső pszichés struktúrája nem állandó, sokszor széteshet. Emiatt depressziós lehet és elveszíti energiáját és életörömét.