Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Csapatkohézió

Varga Anett képe
Ellenőrzött szakember

Csapatkohézió
A csapat(csoport)kohézió egy dinamikus folyamat, mely a csapat azon tendenciájában jelenik meg, hogy ők, mint csapat együtt maradjanak és egységesek legyenek. Közös céljuk van, melyet együtt szeretnének elérni, mindemellett pedig a csapattagok kohéziója pozitív érzelmekkel társul.
A csoportok összetartozása már egészen az ősidők óta fontos jellemzője magának a csoportnak. Hozzásegítette tagjait a túléléshez. A későbbiekben pedig nem kevés esetben olyan teljesítmények magyarázataként szolgált, melyek nem vártak voltak. A csapatkohézió számos tényezővel kapcsolatban áll, vagy hatással van rá, illetve igen fontos eleme a csoportdinamikának. Ilyenek például a környezeti és személyes tényezők, a vezetés, a vezető edző, illetve a csapattal magával kapcsolatos tényezők.
A környezeti tényezők közül a csoport mérete, illetve a versengés a csoporton belül jelentősen befolyásolják a kohéziót. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb egy csapat, csoport annál kevésbé alakul ki kohézió, melynek oka a személyes kapcsolatok alacsonyabb számával magyarázható. A kevesebb interakció a tagok között nehezíti a mély személyes kapcsolatok kialakulását, a csapatkohézió kialakulását. A versengés szintén ilyen irányban hat a kohézióra. Minél több a versengés egy csapaton belül, annál nehezebb összetartó egységként tekinteni a csapatra. Ebben az esetben a közös célok megvalósítása nehezített.
a személyes tényezők esetében szintén két dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik az elégedettség, a másik pedig a ragaszkodás. A személyes elégedettség a csapattagsággal erős összefüggést mutat a kohézióval. Ebből következik, hogy minél elégedettebb egy tag, annál nagyobb kohéziót él meg és fordítva, ami segíti a hosszú távú elköteleződést és ragaszkodást. Az előbb felsoroltak pedig természetesen hatással (pozitív) vannak a csapat teljesítményére, mely nemcsak az élsportban fontos (persze ott kiemelten).
A vezetés szempontjából az edzői viselkedés és döntési stílus befolyásolják, hatással vannak a kohézióra. Elmondható, hogy a vezető társas támogatása, a demokratikus vezetési stílusa, a pozitív visszajelzései hozzájárulnak a magasabb fokú kohézióhoz. Ahol a csapattagok inkább be vannak vonva a döntésekbe és demokratikusabb a vezetés, ott valószínűbb az elégedettség és a magasabb fokú kohézió.
A csapatra, mint egészre vonatkozó tényezők közül a szerepek egyértelműsége és a csoportnormáknak való megfelelés fontosak. Minél inkább egyértelműek a szerepek és minél nagyobb a megfelelés a csoportnormáknak, annál inkább alakulhat ki magas kohézió. Ennek egyik oka lehet, hogy ebben az esetben kevesebb a versengés, egyértelmübbek a szituációk, magasabb a személyes interakciók száma.
Természetesen a versenysportban, élsportban a teljesítmény az igazi irányadó, egy csapat sikerességének fő mutatója. A kohézió és a teljesítmény kapcsolatára számos vizsgálat született, ahol arra keresték a választ, hogy van e kapcsolat e két tényező között, és ha van milyen. A vizsgálatokból látszik, hogy a társas kohézió hatással van a teljesítményre. ennek erőssége azonban nem mindig egyértelmű.
A csapatkohézió rengeteg tényezőre hatással van, elégedettséget és elkötelezettséget hozhat magával, növelheti a teljesítményt, nem várt sikerekhez segítheti a csapatot, nem utolsó sorban pedig segít a sportolóknak, hogy biztonságos közegben élhessék meg pozitív érzéseiket, válthassák valóra céljaikat.

Problémakör: