Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

Cloninger személyiségelmélete és a TCI

Iványuk Áron képe
Ellenőrzött szakember

C. Robert Cloninger először azért kezdett el a személyiségstruktúrával foglalkozni, hogy egy átfogó modellt alkosson a szomatizációs zavarokkal és a generalizált szorongással küzdő páciensek elkülönítésére, de ezzel együtt, Cloninger olyan modellt keresett, ami egészséges és patológiás személyiségek leírására is alkalmas. Cloninger három temperamentumot különített el személyiségtesztjében, melyek szerinte az agyban önállóan szerveződő egységek a viselkedés aktiválására, fenntartására és gátlására, bizonyos külső ingerekre érkező válaszként. Az Újdonságkeresés temperamentum felelős a viselkedéses aktivációért, a Jutalomfüggőség a viselkedés fenntartásáért, az Ártalomkerülés pedig a viselkedéses gátlásért. Mindegyik nagy dimenzió négy alskálából állt, melyekhez hozzátartozott a Kitartás, mint a Jutalomfüggőség alskálája. Később, faktoranalízis segítségével a Kitartás maga is temperamentum skálává vált, így ez lett a negyedik temperamentum dimenzió. A temperamentumfaktorok kapcsán fontos megemlíteni, az első hármat Cloninger összefüggésbe hozta három neurotranszmitterrel, az Újdonságkeresést a dopaminnal, az Ártalomkerülést a szerotoninnal, a Jutalomfüggőséget pedig a noradrenalinnal. 

Példák az egyes személyiségzavarokra jellemző temperamentum típusokra (Az adott temperamentumtípus nem feltétlenül jelent személyiségzavart, az mindössze szélsőséges esetben jelenik meg):

  • Alacsony Ártalomkerülés, magas Jutalomfüggőség, magas Újdonságkeresés: Hisztrionikus személyiségzavar
  • Magas Ártalomkerülés, magas Jutalomfüggőség, magas Újdonságkeresés: Nárcisztikus személyiségzavar
  • Magas Ártalomkerülés, alacsony Jutalomfüggőség, magas Újdonságkeresés: Borderline személyiségzavar

Cloninger a temperamentumskálák mellett három karakterskálát is megalkotott, amire azért volt szükség, mert a négy temperamentum elkülönítése önmagában arra ugyan elégséges volt, hogy a személyiségzavarok között differenciáljon, arra azonban nem, hogy megállapítsa, a vizsgált személynek van-e személyiségzavara, vagy nincs. A három karakterskála az Önirányítottság, az Együttműködés és az Én-transzcendencia lett.

A három karakterfaktor a személyiségfejlődés három szintjét is megjeleníti:

  1. Önirányítottság: autonómia, individualizmus
  2. Együttműködés: a személy, mint az emberiség része
  3. Transzcendencia: a személy, mint az univerzum része

Így született meg a TCI, a Temperament and Character Inventory, Cloninger személyiségtesztje.

Források:

Cloninger, R. C., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological Model of Temperament and Character. Archives of General Psychiatry, 50, December. 975-990. (Fordította: Bánki M. Cs., 1994).
Kose, S. (2003). A Psychobiological Model of Temperament and Character: TCI. Yeni Symposium: psikiyatri, nöroloji ve davraniş bilimleri dergisi, 41(2), 86-97.
Szabó G., Szántó Zs., Susánszky É., Martos T. (2016). A Cloninger-féle Tempramentum és Karakter Kérdőív rövidített magyar változatának (TCI55) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica. 2016. 31(4), p. 348-358.

Problémakör: