Ugrás a tartalomhoz

Jelenlegi hely

ÁSZF és adatkezelési tájékoztató

Pszichológuskereső.hu

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető: http://pszichologuskereso.hu/adatvedelem
Az adatkezelési tájékoztató letöltető: adatkezelesi_tajekoztato_pszichologuskereso_131031.pdf

Általános Felhasználási Feltételek

Bevezetés

A Pszichológuskereső felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Pszicho Consult Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Pszichológuskereső weboldalon (http://pszichologuskereso.hu/) (továbbiakban: Pszichológuskereső) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://pszichologuskereso.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://pszichologuskereso.hu/aszf-es-adatkezelesi-tajekoztato.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Pszicho Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 49. A. ép. II. em. 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@pszichologuskereso.hu

Cégjegyzékszáma: 01 09 982006
Adószáma: 23864885-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Telefonszáma: 20/324 3842

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-70550/2013.

A szerződés nyelve: magyar

ÁSZF tárgya és hatálya

 1. A pszichologuskereso.hu egy a pszichológus, pszichiáter társadalomnak kialakított hirdetési portál, melynek regisztrált tagjai kizárólag pszichológusok, pszichiáterek lehetnek. A rendszer regisztrált felhasználói szolgáltatásaikat a megadott módokon népszerűsíthetik, blogokat, híreket, pszichológiai témájú teszteket küldhetnek be a használati útmutatóban leírtak szerint.  
 2. Jelen ÁSZF a weboldal használata és egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 3. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 5. A jelen ÁSZF 2013. november hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 6. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók (pszichológusok) előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 7. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
 8. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A regisztrált pszichológusokra vonatkozó rendelkezések

 1. Az a pszichológus, pszichiáter szakember válhat regisztrált felhasználóvá a www.pszichologuskereso.hu oldalon, aki sikeresen befejezi a portál regisztrációs eljárását.
 2. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókjában közölt adatoknak (név, utónév stb.) valósnak kell lenniük. A www.pszichologuskereso.hu oldal minden felhasználójának csak egy profilja lehet.
 3. Pszichológus a regisztráció során bemutatja Szolgáltatónak a végzettségét igazoló oklevelet. Az oklevelek bemutatása vagy a regisztráció során történő feltöltéssel, vagy a kapcsolat@pszichologuskereso.hu e-mail címre való megküldéssel történik. Szolgáltató csak a mindenben megfelelő okirattal rendelkező pszichológus regisztrációját aktiválja.
 4. A Felhasználónak az oldalra honlap címet és email címet feltölteni csak és kizárólag a Programok-ba és a felhasználói profil megfelelő részébe szabad. Minden egyéb helyről (beleértve, de nem kizárólag a Blogok, Pszichológus válaszol!, felhasználói profil név) a Szolgáltató értesítés nélkül törli azokat. A rendelkezés megszegése esetén a Szolgáltató bármilyen egyéb anyagi/természetbeni kompenzáció nélkül felfüggesztheti, vagy törölheti a felhasználó profilját, a Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 5. A regisztrált Felhasználó arcának tisztán láthatónak kell lennie a felhasználói fiókba feltöltött fényképen. A felhasználói fiók csak a vonatkozó Felhasználó adatait tartalmazhatja. Tilos ún. hamis felhasználói fiókot létrehozni a www.pszichologuskereso.hu oldalon, illetve saját felhasználói fiók helyett más (vagy nem valós) személyeknek, állatoknak, tárgyaknak, stb. felhasználói fiókot létrehozni. Az ilyen felhasználói fiókokat az Szolgáltató figyelmeztetés és a kifizetett regisztráció visszatérítése, vagy bármilyen egyéb anyagi/természetbeni kompenzáció nélkül eltávolíthatja.
 6. www.pszichologuskereso.hu portálon regisztrált felhasználók nem oszthatják meg belépési adataikat más felhasználókkal, amennyiben ez megtörténik, úgy az Szolgáltató korlátozhatja, vagy megvonhatja a felhasználó jogosultságait, törölheti felhasználói fiókját a kifizetett regisztráció visszatérítése, vagy bármilyen egyéb anyagi/természetbeni kompenzáció nélkül.
 7. www.pszichologuskereso.hu  oldalon regisztrált felhasználók bármikor törölhetik regisztrált státuszukat, amennyiben az oldal adminisztrátorától írásban kérik felhasználói fiókjuk törlését. A kifizetett regisztrációs díj a 30 napos pénz-visszafizetési garancia lejárta után vissza nem követelhető.
 8. Tilos kereskedelmi jellegű tevékenységet végezni a www.pszichologuskereso.hu   oldalon a Szolgáltató beleegyezése nélkül.
 9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítsa a regisztrált felhasználók felhasználói fiókját, korlátozza, vagy megtiltsa hozzáférésüket a www.pszichologuskereso.hu oldalon. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 10. A felhasználók az oldalon blogbejegyzéseiket jelentethetik meg. A blogbejegyzésekkel kapcsolatos elvárások:
  - A blogbejegyzésnek a PszichológusKeresőn kell először megjelennie, a bejegyzés 5 nappal a PszichológusKeresőn történt megjelenés után máshol is megjelentethető
  - Minimum 1/2 A4 mennyiségűnek kell lennie (12 betűméret, Times New Roman)
  - Nem tartalmazhat külső hivatkozást (link)
  Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítsa a blogbejegyzést, korlátozza a beküldő felhasználó felhasználói fiókját, korlátozza, vagy megtiltsa hozzáférésüket a www.pszichologuskereso.hu oldalon. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 11.  Tilos a következők küldése, továbbítása, publikálása, feltöltése:
 • olyan információk (beleértve olyan videó és audio anyagokat), amelyek publikálása vagy továbbítása harmadik fél szerzői jogait szegi, vagy azokba ütközik
 • olyan információk, amelyek más személyre sértőek, megalázók lehetnek,
 • olyan információk, amelyek erőszakot, fajgyűlöletet, vagy más illegális tevékenységet szítanak, arra buzdítanak, vagy azt jelenítenek meg,
 • olyan információk, amelyek vulgárisak, szeméremsértők, vagy más módon illetlenek,
 • olyan információk, amelyek vírust tartalmaznak, vagy bármilyen módon képesek bármilyen számítógépes, vagy kommunikációs eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, használatát korlátozni. Ide tartoznak többek közt, de nem kizárólag a lánclevelek, kéretlen reklámlevelek, vagy nem koordinált hirdetések,
 • olyan információk, amelyek pornográf, vagy kifejezetten erotikus tartalommal bírnak,
 • olyan információk melyek vagy jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe tartoznak,
 • olyan információ, amely bármilyen módon korlátozza, vagy a napi működésből kizökkenti a www.pszichologuskereso.hu  oldal működését, biztonságát.

A fentiek feltételek bármelyikének teljesülése esetén Szolgáltató eltávolítja a fenti információkat, megszűnteti a feltöltő, küldő vagy közzé tevő személy felhasználói fiókját vagy ideiglenesen blokkolja az ahhoz való hozzáférést.

Felelősség

 1. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek (pszichológusok) által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználó által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 4. A Pszichológuskereső működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Pszichológuskeresőn közzétett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 5. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 6. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldal a Felhasználó  által közzétett anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Pszichológuskeresőn elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 7. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 8. Amennyiben a Pszichológuskeresőn a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 9. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.
 10. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a pszichológusra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 11. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
 12. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a hirdetést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel.
 13. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

Díjazás

 1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Pszichológuskereső aktuális díjtáblázata itt tartalmazza.
 2. A díjakat a pszichológus kizárólag a Pszichológuskereső által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres PayPal-os, átutalási, vagy banki befizetési visszajelzés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően maximum 24 órával aktiválódik.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.
 5. A Felhasználó külön költség ellenében kérheti papír alapú számla kiállítását is. Papír alapú számla igénylésekor Felhasználónak a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
 6. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Pszichológuskeresőnek felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a pszichologuskereso.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a pszichologuskereso.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a pszichologuskereso.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A pszichologuskereso.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a pszichologuskereso.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a pszichologuskereso.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A Pszichológuskereső név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 99.000 Ft, illetve szavanként bruttó 21.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya

A Felhasználó a Pszichológuskereső szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a pszichológus az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a pszichológus részére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját pszichológus köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

Felek jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy a pszichológus részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a pszichológus a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a pszichológus részére azonnal elérhető és működőképes.
Pszichológus a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.
A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét jogosult a pszichológustól követelni. A Szolgáltatási Díj befizetésének 30 (harminc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megszüntetni a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Pszichológuskereső.hu